بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: یک شنبه 1 خرداد 1401

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

طنز سیاسی:جانور شناسی سیاسی نظرات خوانندگان(2)
لید مقاله:

...حزب الله توانست درجنگ سی و سه روزه آتش بازی را آغاز کند؛در این مبارزه یاتاقان عقرب ها آتش گرفت. بعد هم غزه در جنگ بیست و دو روزه موفق شد، دست و پای دشمن را کباب کند.تونسی ها توانستند به چشم عقرب ها میل آتشین بکشند. بقیه هم که در حال رصد کردن این ماجرا بودند یکدفعه هیزم های پیش روی خودشان را به آتش کشیدند تا حلقه ی محاصره ی عقرب سوزی مزدوران بیگانه کامل شد. نتیجه این شد که جوان ناکام سعد حریری با سیلی حزب الله به زباله دان تاریخ سقوط کرد.عباس محمود فلسطینی بوکس باد کرد.....


متن کامل:

علم جانور شناسی به ما کمک می کندتا از شر حیوانات موذی در امان بمانیم.برای مثال : چنانچه عقرب جراره ای را در حلقه ی آتش قرار دهند، سر گیجه می گیرد و دیوانه می شود. جانور بیچاره به هر طرف که می چرخد با هرم آتش روبه رو می شود. تا سرانجام دیپرس می گیرد و نا امیدی یقه اش را می چسبد. زبان بسته که یک عمر را با تکبر و کله شقی سر کرده است حالادیگر نمی تواند مرگ فجیع خود را تحمل کند و می زند به سیم آخر وبا یک عملیات مبتکرانه و خلاقانه در همان وسط دایره ی آتش،دمش را بالا می برد و با عصبانیت تمام، زهرهای هفت بندش را توی مغز خودش شلیک می کند! و بعد هم الفاتحه! یعنی تمام!حکما" مردم مسلمان خاورمیانه در طول سال هایی که از نیش زهر آلود دولت هایشان آسایش نداشتند، به این نتیجه رسیدند که دولتمردان آن ها جانورانی از گونه ی عقرب جراره هستند. بنابر این اطلاعات خود را در زمینه ی زیست شناسی جانوری به حد اعلا رسانیدند و تپه هایی از هیزم فراهم آوردند و منتظر نشستند تا این کژدم های آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی را در حلقه ای از آتش قرار دهند.تا اینکه حزب الله توانست درجنگ سی و سه روزه آتش بازی را آغاز کند؛در این مبارزه یاتاقان عقرب ها آتش گرفت. بعد هم غزه در جنگ بیست و دو روزه موفق شد، دست و پای دشمن را کباب کند.تونسی ها توانستند به چشم عقرب ها میل آتشین بکشند. بقیه هم که در حال رصد کردن این ماجرا بودند یکدفعه هیزم های پیش روی خودشان را به آتش کشیدند تا حلقه ی محاصره ی عقرب سوزی مزدوران بیگانه کامل شد. نتیجه این شد که جوان ناکام سعد حریری با سیلی حزب الله به زباله دان تاریخ سقوط کرد.عباس محمود فلسطینی بوکس باد کرد. بن علی تونسی در دیار غربت دق مرگ شد .نامبارک مصری در شرم الشیخ سرطان گرفت .قذافی جنون گاوی پیدا کرد و به مرض مالیخولیا دچار شد.عبدالله عربستانی در بستر بیماری هاری افتاد.عبدالله اردنی تب شدیدی کرد و یک شبه نقش موعود دروغین را بازی کردو عبدالله صالح یمنی و خلیفه ی بحرینی و دیگران هم مرض لغمه و پارکینسون پیدا کردند. اما بشنوید از آن طرف آب. آمریکا و انگلیس و اسراییل و اذنابشان که از نظر اصالت خانوادگی در طبقه ی سگ سانان قرار می گیرند. در این ماجرا ردِّ بوها را گم کردند. می دیدند که بد اوضاعی شده است، نه می توانند به حلقه ی آتش نزدیک شوند تا عقرب ها را نجات دهند و نه می توانند همین طور دست روی دست بگذارند تا این مردم پاپتی سبیلشان را دود دهند. آن ها که یک عمر زحمت کشیده اند تا انواع تکنولوژی را در روز مبادا به کار بگیرند، با جراحی پلاستیک رسانه ای، خودشان را به شکل بوقلمون در آوردند.و یک دفعه با هم دم گرفتند و ترانه ی " غیر قابل قبول " را اجرا کردند. گاهی می سرودند که :"غیر قابل قبول " است که ما دست ازحمایت نامبارک برداریم.و چون می دیدند هوا پس است.دوباره می سرودند که این" غیر قابل قبول" است که در کشور باستانی مصردموکراسی به وسیله ی دولت نقض گردد.گاهی مشت آهنین خود را به رخ مردم می کشیدند و گاهی هویج و زردک دموکراسی را علم می کردند. در جانور شناسی بوقلمونی ، چون این مرغ عجیب و غریب توانایی آن را دارد که رنگ عوض کند، به عنوان سیاستمدارترین حیوان شناخته می شود.در فرهنگ سیاسی عصر مدرن سیاست با فریبکاری و پدر سوختگی پیوندی ناگسستنی یافته است ،شاید به همین سبب است که بوقلمون سر و سینه ای آویزان و سوخته دارد.* گروه سگ سانان به شاخه های حیوانی گرگ و شغال و روباه و کفتار و غیره تقسیم می شوند. تا جایی که منافع این گله های مردارخوار اقتضا کند ، هوای کار یکدیگر را دارند. صهیونیست های روباه صفت به پشتوانه ی طلا و رسانه در کارگاه های تولیدی خود، به خرپروری و طوطی سازی مشغولند. زیاد تعجب نکنید که از کلاس" بی بی سی" و" وی اُ ای" انگلیسی و آمریکایی نخبگان و خُمبگانی بیرون می آیند که حتی در محیط های دانشگاهی و آموزشی و پرورشی اظهار می دارند که عرب ها به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی شورش کرده اند و آمریکا خواسته است که این مردم تمرین دموکراسی کنند و خودشان در اداره ی کشورشان تصمیم سازی کنند.این ها همان طوطی های سخنگو و اشّک هایی هستند که بر سفره ی بی بی سی نشسته اند و مغز خر میل فرموده اندو متوجه سردرگمی غربی ها و سیاست موج سواری آن ها نشده اند.بازگشت به عقب مثلث شیطانی آمریکا (شما بخوانیدگرگ)و انگلیس و اسرائیل ( شما بخوانید روباه و شغال )مثل آن است که از عقب سوار اتوبوس سیاست شده باشند! می گویندیک اسکاتلندی خسیس می خواست از در جلو سوار اتوبوس شود، چون اتوبوس شلوغ بود، راننده به او گفت: حضرت آقا از عقب سوار شو! و او که منظور راننده را نفهمیده بود دوباره پیاده شد و عقب عقب بالا آمد و سوار اتوبوس شد. سیاستمداران بهت زده ی استکباری بدون توجه به شعارهای پر آب و تاب لیبرال دموکراسی، حالا ناو هایشان را به طرف خاورمیانه هم حرکت داده اند، چون بوی نفت لیبی مشام شان را قلقلک داده است؛ شاسکولند و فراموشکار( شما بخوانید موش کورطمعکار )و خشم و عصبانیت یک میلیارد مسلمان را نمی بینند ،. اصولا"دولتمردان آمریکایی ، خیلی هم دوست ندارندکه ملت ها هیکل قناسشان را ببینند تا همیشه مثل یک حوری تو دل برو جلوه کنند.و البته به این ترتیب از گرده ملت ها کار بکشند. نقل است که یک آمریکایی یک سنت به مرد فقیری داد و گفت: جانم بیا برای من کار کن و دست از گدایی بردار! تو فقط یک پایت کج است،عیب دیگری که نداری! مرد فقیر جواب می دهدبا این یک سنتی راکه به من می دهی انتظار داری کور هم باشم، و دست هم نداشته باشم؟! سگ سانان چند راه بیشتر پیش رویشان نیست : الف- تسلیم شوند وسواری بدهند. ب – چنگ و دندان نشان بدهندو هار بشوند. ج – جنگولک بازی در بیاورند والگوهای فرهنگی منطقه را تغییر دهند. اما در هرحال کفه ی ترازو به نفع اهل اسلام است: جان گرگان و سگان ازهم جداست متحد جان های مردان خداست. می گویند آمریکایی ها پیش از آنکه ادعای خدایی کنند، مدعی پیامبری بودند . مردم دنیااز آن ها سؤال کردند: معجزه اتان چیست؟ جواب دادند: به ایران دستور می دهیم نزد ما بیاید. به او گفتند: خوب اگر راست می گویی چنین چیزی رااراده کن! چند بار ایران را صدا زدند ولی پاسخی نشیندند. خیلی دمغ شدند ، به حضار رو کردند و گفتند:" پیامبران را تکبر نیست. حالا که به نزد ما نمی آید ما پیش او می رویم". ایران نیزکه وضع را بدین منوال دید.اشاره کرد تا ملت ها هیزم هایشان را دور این یکی که پادشاه عقرب ها بود، جمع آوری کنندو به آتش بکشندتابلکه از سونامی خشم مردم ، سگ گرگ ها فاتحه ی خودشان را بخوانند. جانور شناس باشیم تا چنین شود! منبع:دانشگاه کاشان


موضوع: سياسي
نویسنده: فرهنگ
تاریخ درج سه شنبه 27 ارديبهشت 1390
کلیدواژه ها: جانور شناسی سیاسی،طنز سیاسی،آرزو پراور،فرهنگ،مجمع فرهنگی

آخرین مقالات سایت:

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 6 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0/22 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر