بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: جمعه 9 اسفند 1398

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

خرجش بيشترازدخلش ياهشتش گرونه نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:

مقاله اي تحليلي كاربردي درباره اقتصادخانواده ها.

يكي ازمفاهيمي كه ازساليان بسياردوردرسطح كلان اقتصادي درحديك جامعه وازديدگاهي خردومحدوددريك شهركوچك گريبانگيرماشده است تكه كلامي است مرسوم به خرجش بيش از دخل يا هشتش گرو نه. 
 آقاي جواد كوچكي

متن کامل:
ازراكفلر يكي ازثروتمندان وتحليلگران اقتصادي آمريكاوقتي درمورد پيشرفت اقتصاديش مي پرسند مي گويد زماني كه همه مي فروشند من مي خريدم ووقتي همه مي خريدند من مي فرختم اين است برنامه ريزي يك سرمايه داربزرگ.
يكي ازمفاهيمي كه ازساليان بسياردوردرسطح كلان اقتصادي درحديك جامعه وازديدگاهي خردومحدوددريك شهركوچك گريبانگيرماشده است تكه كلامي است مرسوم به :(خرجش بيش ازدخل يا هشتش گرونه )
آنچه مادراين زمينه بصورت مقدمه اي مي توانيم بيان كنيم اين است كه ازبعد اقتصادي عامل اصلي اين قضيهعدم برنامه ريزي درفعاليتهاوزندگي روزمره مي باشدكه باعث اين چنين بحرانهائي مي شود كه زمينه را برا ي وابستگي هاي زياد درسطح جامعه يا خانواده ها ايجادمي كند.كه نتيجتا تعللهائي درپيشرفتهاي اقتصادي فرد وجامعه ايجاد ميشود كه بسته به موقعيت ازديدگاه كلان به تورم ياركود وازديدگاه محدودتنگناهاي مالي در محيط خانواده راباعث مي شود.
اما آنچه مارابه نگاشتن اين مطالب بيشترترغيب مي كند آن است كه بتوانيم ازطريق راه كارهاي علمي اين محدوديتها راحذف وزمينه استقلال وهم عرض آن پيشرفت را ايجاد نمايم .امروزه تحقيقات ودربعد شخصي تجربه ها نشان داده است كه آنچه افرادراازاين بن بست مي تواند رهائي بخشد برنامه ريزي درجزءجزء امور زندگي وبويژه فعاليتهاي مربوط به امرارمعاش مي باشد.
درعلم حسابداري واژه هايي چون درآمدوهزينه داريم كه دونقطه متقابل يكديگرند يكي حاصل وبازيافت فعاليت وتلاش اقتصادي ماوديگري نشانه استفاده ماازمنابع موجوددرجامعه است . حال اگردرآمد بيشتراز هزينه شد پس اندازايجادمي شود امااگرهزينه بيش ازدرآمد شدواين امردرفعاليتهايمان استمرار داشت باعث نتايجي مي شود كه دراين بحث پي مي گيريم .امااگربخواهيم چنين روندي (خرج بيشترازدخل)درزندگي خصوصيمان پيش نيايد همانطوركه قبلا اشاره كرديم برنامه ريزي اصولي وصحيح درزندگي است كه مانعي درايجاد اين عقب ماندگيهاي اقتصادي مي شود.ازآنجاكه مخاطبين سايت بيشترجوانان وتحصيلكرده هاي شهر
مي باشندبنابراين مناسب است كه باتوجه به جوحاكم برزندگي افرادشهرمساله راتشريح نماييم.
بطن شهرما تشكيل شده است ازخانواده هايي كه منبع اعظم درآمدآنهاكشاورزي ،قاليبافي ،كارگري ويامعدودي افرادكارمندمي باشند.بنابراين مباحث هريك ازمشاغل نامبرده بايدبه صورت مجزاومختصرومفيدتشريح شود.آنچه ازديدگاه كشاورزي بايدتوجه شود اين است كه درفصل بهارزمان برداشت محصول جووگندم،واوايل تابستان زمان برداشت صيفي جات واوايل پائيززمان برداشت وش (پنبه )مي باشد.بنابراين خانواده هايي كه اقتصاد معيشتي آنهابرحول محوركشاورزي مي چرخدمي توانندبعدازبرداشت جداگانه هريك ازمحصولات وكنارگذاشتن هزينه هاي موادودستمزدوغيره آنچه بطورخالص بعنوان درآمدكارشان باقي مي ماندراهزينه مايحتاج وامورمربوطه زندگي خودنموده ومازادآن راپس اندازنمايند. اماخانواده هايي كه عنصراصلي درآمديشان قاليبافي است وفقط تنها منبع درآمديشان همين شغل است (كه درزمان حاضرچنين افرادي كم شده اند)مي توانند ابتدائا باپشتكار اوليه خودوبه زيرآوردن فرش ازدار،وجهي كه حاصل كارشان است راپس ازكنارگذاشتن هزينه موادخام واوليه جهت توليدفرش ،مابقي رابين امورمختلف زندگي خودتابه پايان رساندن فرش بعدي طوري تقسيم نمايندكه هزينه و مخارج زندگيشان آنقدربالا نرودكه حتي بادرآمدفرشهاي بعدي نيزجبران ناپذيرباشد.اما بخش كارمندان و كارگران كه ميزان حقوق ودرآمدآنهادرپايان هرماه معلوم مي باشدمي توانندبراي هربخش اززندگيشان مبلغي مشخص را تعين و تحت عناوين معلوم چون هزينه هاي نان، گوشت ،موادشوينده ، آب،برق ،تلفن و اختصاص دهند. اماآنچه بيشتردرشهرمابه چشم مي خوردمي بينيم كه اكثريت قريب به اتفاق خانواده ها دوشغله هستند كه يك شغل ثابت آنها تقريبا قاليبافي است .
امااين شغلهاي دوگانه شامل :1-كشاورزي،قاليبافي 2-كارگري ،قاليبافي 3-كارمندي ،قاليبافي است كه براين اساس ،مي توانيم بابرنامه ،درآمدقسمت عمده يكي ازمشاغلشان رابعنوان پس اندازنگهداري نمايم . حال آنكه ما مي بينيم باوجود مواردذكرشده اكثر خانواده هاي ما(اگرچه وضعيت اقتصادي افرادرادرتنگنا قرارداده است ) خرجشان بيش ازدخل است.درحاليكه درزمان حال باهمين موقعيت،افرادباحساب وكتاب،زندگيهايي براساس برنامه وباموازنه دقيق دردرآمدوهزينه خوددارندومشكلاتشان رابرطرف مي نمايند. پس دركلام آخربياييم حسابدارزندگي خودوسامان بخش فعاليتهايمان باشيم .
 
                                                                         باآرزوي موفقت همه همشهريان عزيز

موضوع: اجتماعي
نویسنده: جواد كوچكي
تاریخ درج پنج شنبه 26 مهر 1386
کلیدواژه ها: خرجش بيشترازدخلش ياهشتش گرونه

آخرین مقالات سایت:

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 13 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0.16 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر