بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: سه شنبه 1 مهر 1399

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

هوی آب انبار بودن, زیستمون داشتن نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:
در گویش نصرآبادی اصطلاحی است به نام هوی آب انبار بودن. این اصطلاح یعنی اینکه ما بند به امنا هستیم و هر جوری که شما بگوئید ما هم همانطور عمل میکنیم ....
متن کامل:

در گویش نصرآبادی اصطلاحی است به نام هوی آب انبار بودن. این اصطلاح یعنی اینکه ما بند به امنا هستیم و هر جوری که شما بگوئید ما هم همانطور عمل میکنیم. همانطور که در آب انبار وقتی هوی می گویی این صدا دقیقا همانطور می پیچد. بنابر این شما هر طوری که نظر طرف مقابل باشد به همان نحو عمل می کنید.

اصطلاح دیگر زیستمون است. زیستمون منظور خانمی است که تازه وضع حمل کرده است . مثلا می گویند ما زیستنون داریم و نمی توانیم جایی برویم. یعنی خانمی داریم که تازه زائیده است و نمی توانیم جایی برویم.


موضوع: گويش محلي
نویسنده: س.م ساداتی نژاد
تاریخ درج دوشنبه 29 تير 1388
کلیدواژه ها: زیستمون. هوی اب انبار

آخرین مقالات سایت: