بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: دوشنبه 29 اسفند 1401

موقعیت فعلی: بخش مقالات:

جستجو

   همه رکوردها  جستجوي پيشرفته
نامه انجمن ميراث به شهردار سفيدشهر در خصوص آب انبار

احترامابه اطلاع ميرساند موضوع مرمت آب انبار سفيدشهر در جريان سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر مورخ 27 ديماه 1387 مطرح و طبق تاييد جناب آقاي محسني تبار، رئيس محترم ميراث فرهنگي آران و بيدگل و جناب آقاي باقري، رئيس محترم شوراي شهر سفيدشهر مشخص گرديد ...


نامه مجمع فرهنگي به شهرداري نوش آباد

احتراما به اطلاع ميرساند طي نامه سازمان ميراث فرهنگي، سفيدشهر از تاريخ 25 ابان 1387 در زمره شهرهاي تاريخي ايران قرار گرفته است. نظر به طرح موضوع در جريان سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر مورخ 27 ديماه 1387، مقرر گرديد تا سفيدشهر نيز به عضويت انجمن شهرهاي تاريخي كوچك كه اخيرا اولين نشست آن در نوش آباد برگزار گرديد، در آيد....


نامه مجمع فرهنگي به ميراث فرهنگي در خصوص حفاظت از قران ها و كتاب هاي خطي سفيدشهر
احتراما همانطور كه اطلاع داريد موضوع حفاظت از قرآن ها و كتاب هاي خطي سفيدشهر  در جريان سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر مورخ 27 ديماه 1387 مطرح و طبق اعلام جنابعالي در صورت مكاتبه با آن اداره، امكان كمك به حفاظت از اين آثار ارزشمند وجود دارد.
نامه مجمع فرهنگي به فرماندار شهرستان اران وبيدگل

موضوع اسكان ارزان قيمت گردشگري و محوطه سازي با استفاده از قلعه ها، خانه ها و زيارتگاه هاي تاريخي سفيدشهر در جريان سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر مورخ 27 ديماه 1387 با حضور اعضاء شوراي شهر سفيدشهر و رئيس محترم اداره ميراث فرهنگي شهرستان مطرح گرديد ....


بازديد آقاي امين پور، رئيس ميراث استان اصفهان از سفيدشهر
روز چهارشنبه گذشته، جناب اقاي امين پور، رئيس محترم ميراث فرهنگي استان اصفهان به همراه جناب آقاي محسني تبار، رئيس محترم اداره ميراث فرهنگي شهرستان آران و بيدكل از سفيدشهر بازديد نمود.
مقاله اي در خصوص امام حسين (ع) و اقدام براي تشكيل حكومت عدل الهي, از دكتر علي باقي نصرآبادي.
به استاد كه افتخار شهرمان مي باشد به خاطر برگزيده شدن اين مقاله در گردهمايي بازشناسي عزت و افتخار حسيني ، عظمت و اقتدار سياسي، تبريك ميگوئيم...
گزارش سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر
روز جمعه مورخ 27 ديماه 87 سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر با حضور اعضاء ، شوراي شهر و جناب آقاي محسني تبار، رئيس ميراث فرهنگي آران بيدگل برگزار شد. ..
روز سفيدشهر و روز ملا فضلعلي نصرآبادي

10 مرداد روز ملا فضلعلي نصرآبادي  و 15 ابان روز سفيدشهر نام مي گيرد..


مكاتبه مجمع فرهنگي با جناب آقاي محسني تبار، رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرستان اران و بيدگل در خصوص تاسيس موزه ملافضلعلي نصرآبادي

نظر به اينكه طي مباحث مطروحه در جريان سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر در ترايخ 27 ديماه 1387ؤ مقرر گرديد تا موزه ملا فضلعلي نصرآبادي در تاريخ 22 بهمن 1387 تاسيس گردد، مجمع فرهنگي و انجمن ميراث، مكاتبه اي را در اين خصوص با جناب آقاي محسني تبار، رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرستان آران و بيدگل انجام داد ....


نامه به جناب آقاي عليرضا قلي نژاد ، مدير كل دفتر حفظ و احياء بافت هاي تاريخي ميراث فرهنگي

مجمع فرهنگي و انجمن ميراث در پاسخ به نامه آقاي قلي نژاد، جانشين محترم معاونت حوزه تدوين سياست ها و برنامه هاي اجرائي و مدير كل دفتر حفظ و احياء بافت هاي تاريخي ميراث فرهنگي، مبني بر قرار گرفتن سفيدشهر در فهرست شهرهاي تاريخي، نامه اي را بعنوان ايشان ارسال داشت.....


نامه مجمع فرهنگي و انجمن ميراث سفيدشهر به شهردار سفيدشهر

اين نامه جهت پيگيري نامه ميراث فرهنگي مبني بر قرار گرفتن سفيدشهر در فهرست شهرهاي تاريخي بوده است. بر اين اساس، شهرداري بايد در ساختار خود بخشي را براي پيگيري ميراث فرهنگي سفيدشهر ايجاد كند.جهت خواندن متن نامه به متن خبر رجوع كنيد.


سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر برگزار شد.

سومين نشست انجمن دوستداران ميراث فرهنگي سفيدشهر در تاريخ 27 ديماه 87 در محل مجمع فرهنگي سفيدشهر واقع در تكيه قاسم ابن الحسن (ع) برگزار شد. آقاي محسني تبار، رئيس محترم اداره ميراث فرهنگي شهرستان اران و بيدگل در اين نشست حضور داشت.


کشگله:به قوزه خشک شده پنبه در اصطلاح محلی می گویند کشگله. پنبه چوب:به ساقه خشک شده پنبه در اصطلاح محلی میگویندپنبه چوق. آلو:به دشت های که حاصل پنبه ان جمع اوری شده و برای چرای گوسفند از ان استفاده میشود در بین کشاورزان به آلو معروف است. بیش بستن:این اصطلا

کشگله:به قوزه خشک شده پنبه در اصطلاح محلی می گویند کشگله. پنبه چوب:به ساقه خشک شده پنبه در اصطلاح محلی میگویندپنبه چوق. آلو:به دشت های که حاصل پنبه ان جمع اوری شده و برای چرای گوسفند از ان استفاده میشود در بین کشاورزان به آلو معروف است. بیش بستن:این اصطلاح مخصوص کشاورزان نصراباد است که در مناطق دیگر معنای کاملا متفاوتی دارد,هدایت کرذن و جاری کردن اب به سوی زمین زراعی به بیش بستن یا بیش بسُم معروف است .


چینه : دیوار// ایگله : این گوشه// کل کردن Kalkardan :آویزان کردن //Galbejeقلب جه:مارمولک// یه کته :یه کم// ونقجه:یه ذره ,کوچک,// رجه:بند , ریسمان//شید کردن: پهن کردن// گندله:گرد کردن// -gondeleh
چینه : دیوار// ایگله : این گوشه// کل کردن Kalkardan :آویزان کردن //Galbejeقلب جه:مارمولک// یه کته :یه کم// ونقجه:یه ذره ,کوچک,// رجه:بند , ریسمان//شید کردن: پهن کردن// گندله:گرد کردن// -gondeleh
آدوده؛Adoode: فحش، بد و بیراه، ناسزا دقی دلمبی؛Daghi Dolombi: یکدفعه و بدون مقدمه
آدوده؛Adoode: فحش، بد و بیراه، ناسزا دقی دلمبی؛Daghi Dolombi: یکدفعه و بدون مقدمه
ايكه او نيكه
ایکه اوکه نیکه ( - وب سایت)
موضوع تماس: تماس با مدير سايت در تاریخ: دوشنبه 20 آبان -513

ایکه اوکه نیکه چند وقت پیش در جمعی که همه نصرآبادی بودند یکی از دوستان که قصد داشت بگوید این مورد فلان مورد نیست. از آنجا که جمع همه نصرآبادی بودند این جمله را به نصرآبادی و به صورت زیر گفت: ایکه اوکه نیکه یعنی این که آن نیست جمله جالبی از آب در آمد. فکر میکردم کسی دیگه متوجه نمی شود اما وقتی این مورد را چند روز بعد به یک نصرآبادی گفتم تا ببینم معنی آن را متوجه میشود یا خیر با کمال تعجب دیدم بدون فکر کردن معنی آن را گفت!!! این هم از عجایب لهجه سفیدشهری


سفر به مسكو
استاراخان در روز اول سفر در شهر مسكو به ديدن ميدان سرخ رفتم ‘كليساي معروفواسیلی وباغ الكساندر كه مشعل سمبليك احترام به شهيد گمنام است در اين باغ وجوددارد‘ در روسیه نسبت به سربازان زمان جنگ جهانی دوم و کشته شدگان در جنگ احترامویژه ای قائل اند تقریبا در تمام شهر ها نمادهایی از سرباز گمنام و مجسمه های ازفرماندهان جنگ در میادین قرار داده شده است عظمت بزرگداشت خاطرات جنگ را تا کسی ازپارک پیروزی مسگودیدن نکند متوجه نمی گردد ...
پنجاقلی:پشتک زدن/دایزه:خاله/ یاده:جاری/ همدماد:باجناق /ماجو:مادر بزرگ /خس رو:مادر شوهر / باخ سوره: پدرشوهر /
پنجاقلی:پشتک زدن/دایزه:خاله/ یاده:جاری/ همدماد:باجناق /ماجو:مادر بزرگ /خس رو:مادر شوهر / باخ سوره: پدرشوهر /
ستارگان آسمان شب ستارگان يا اختران،

ستارگان آسمان شب ستارگان يا اختران، كراتي از جنس گازهاي متراكم و با دماي مركزي چندين ميليون تا صدها ميليون درجه هستند كه با مواد رقيقي احاطه شده اند كه جو ستاره ناميده مي شوند....


بیش خویدن:

بیش خویدن: یعنی شخم زدن ؛ مثلا می گویند زمین را بیش خو:شخم بزن چیو چیو کردن: یعنی بالغ نبودن؛ مثلا می گویند فلانی هنوز چیوچیو می کنه: یعنی هنوز بچه است ایشتا،ایشتا: این یه لغت رو خودم هنوز نمی دونم یعنی چی ولی دیدم که وقتی یه بچه ی یکی دوساله که تازه داره راه می افته بلند می شه و می ایسته بهش می گن ایشتا ! ایشتا!


قبلي 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بعدي
رکورد(هاي) 221 تا 240 از 393
رکورد(ها) در هر صفحه 

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 19 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0/66 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر