بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: پنج شنبه 15 خرداد 1399

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

ميوه ها و خواص آن نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:

در اين مقاله به خواص برخي ميوه ها مانند موز، انار، هل، كنجد و غيره پرداخته شده است.


متن کامل:
ميوه ها و خواص آن                 
خواص ميوه موز
نام علميMusa sapientum


موز از چهار هزار سال قبل در هندوستانكشت مي شده است . در سال ۱۴۸۲ پرتغاليها موز را در سواحل گينه پيدا كردند و بهجزائر قناري بردند و سپس بوسيله ميسيونر مذهبي اسپانيولي به نواحي حاره آمريكا بردهشد و اكنون موز در تمام مناطق گرمسير دنيا كشت مي شود .
موز را هنگاميكه هنوزسبز است از درخت مي چينند و به مناطق مختلف مي فرستند و در آنجا بوسيله گرما دادنآنرا مي رسانند
.
موز انواع مختلف دارد يك نوع آن بسيار درشت و نوعي از آن همخيلي ريز است كه مزه شيريني دارد
.
در كشورهاي استوايي معمولا موز را مي پزند وهمراه با برنج و لوبيا مي خورند در كشورهاي آمريكاي لاتين موز را ورقه ورقه كرده ودر آفتاب خشك مي كنند

هنگاميكه موز انتخاب مي كنيد بايد پوست آن زرد و سفت و رويآن لكه هاي سياه وجود داشته باشد و اين نشانه موز رسيده است . موز نارس بدليل داشتننشاسته زياد هضمش سنگين است .
تركيبات شيميايي:

قندي كه در موز وجوددارد به سرعت قابل جذب است
در صد گرم موز مواد زير موجود است
انرژي ۱۰۰كالري
آب ۷۰ گرم
پروتئين ۰/۸ گرم
چربي ۰/۲ گرم
قند ۶/۵ گرم
كلسيم ۸ميلي گرم
فسفر ۲۵ ميلي گرم
آهن ۰/۷ ميلي گرم
سديم ۱ ميلي گرم
پتاسيم۳۷۰ميلي گرم
ويتامين آ ۱۹۰ واحد
ويتامين ب۱- ۰/۰۵ ميلي گرم
ويتامين ب ۲-۰/۰۶ميلي گرم
ويتامين ب ۳ -۰/۰۷ ميلي گرم
ويتامين ث ۱۰ ميلي گرم
در موزچند ماده شيميايي بسيار مهم مانند سروتونين ، نوروپي تفرين ، دوپامين و كاتهچولامين وجود دارد .
خواص داروئي:

موز از نظر طب قديم ايران معتدل وتر است و خون را غليظ مي كند . موز انرژي زيادي دارد و چون نرم هست غذاي خوبي برايكودكان و اشخاص مسن مي باشد
۱)بدليل داشتن پتاسيم زياد ضد سرطان بوده و غذايخوبي براي ماهيچه ها مي باشد
۲)موز ملين بوده و همچنين درمان اسهال و اسهال خونياست
۳)موز خون ساز است بنابراين اشخاص لاغر و كم خون حتما بايد موزبخورند
۴)موز تقويت كننده معده و نيروي جنسي است
۵)موز درمان زخم معده و رودهمي باشد
۶)گرد موز همچنين داروي خوبي براي پائين آوردن كلسترول است
۷)شيرهگلهاي موز درمان كننده اسهال خوني است
۹)ضماد برگ درخت موز براي درمان و سوختگيمفيد است
۱۰)ريشه موز دفع كننده كرم معده است
۱۱)موز نفاخ است وزيادخوردن آنخصوصا در سرد مزاجان توليد گاز معده مي كند براي رفع اين عارضه بايد پس از موز كمينمك خورد
۱۲)موز تاثير خوبي در تامين رشد و تعادل سيستم اعصاب دارد.
۱۳)برايدرمان ضعف بدن موز را با عسل بخوريد

۱۵)موز به علت دارا بودن قند زياد برايمبتلايان به مرض قند مضر است و نبايد در خوردن آن افراط كنند.

موز گياهي است علفي كه مانند درختچه است . برگهاي آن بسيار بزرگ وپهن و گاهي تا ۲ متر مي رسد گل های آن مجتمع و بصورت سنبله است ميوه آن ابتدا سبزو بعد از رسيدن به رنگ زرد در مي آيد
هل و خواص آن
(Cardamom)

.

مصرف دم کرده ان مفرح مقوي دل و معده لطيف و بادشکن و بيماري هايصرع جنون و احشاء و سر درد و ضد رطوبت مزاج است.
اثر روحي ورواني هل که داراياسانس مي باشد انسان را سر حال مي اورد از ترس و وحشت انسان مي کاهد و روحيه خوشبيني را القاء ميکند.البته مصرف زياد ان تپش قلب را افزايش ميدهد و براي بيماري هايقلبي و ريه و در مزاج هاي گرم ضرر دارد و بايد با شکر خورده شود
.
توجه کنيد کهمقدار مصرف بايد از يک مثقال بيشتر نشود.

درختي است از خانواده زنجبيل به صورت وحشي و پرورشي در مناطقکوهستاني و در سايه درختان مي رويد.ارتفاع درخت ۳۰ تا ۵۰ سانتي متر و بعضي ها داراياعضاء چوبي تا ۳ متر ارتفاع و شاخه هاي هوايي و برگ هاي متناوب نوک تيز با گل هايريز سفيد مانند گل باقلا و ميوه ان کوچک ناشکوفا (پوشينه دار ) بقدر بند انگشت باپوست تيره رنگ و دانه هاي متعدد مي باشد.هل انواع مختلفي دارد :هل سفيد و هل سياه وهل سبز و هل رسمي .که طبيعت همه ان ها گرم و خشک و نوع سبز ان تند و معطر بوده و ازدو نوع ديگر مرغوب تر است.دانه هاي هل بويي قوي و طعمي مطبوع دارد از مغز و پوستشبراي درمان و معطر ساختن غذاها و پختن شيريني استفاده مي شود
کنجد
(sesame)
گياهي است يکساله از تيره چليپائيان به ارتفاع ۰/۵ تا ۰/۷ سانتي متر و طول ان تايک متر هم مي رسد .داراي برگ هايي به صورت متقابل در سمت انتهاي ساقه و گل هايمنفرد به رنگ سفيد يا سرخ, ميوه ان شبيه کپسول و محتوي دانه هاي ريز به رنگ سفيد وقهوهاي يا سياه است.
دانه هاي کنجد را به صورت بو داده يا خام مي خورند و روينان هم مي ريزند و بسيار مقوي است
.
روغني که از کنجد گرفته مي شود طعم ان شيريناست و در پختن غذا و شيريني به کار مي رود .دانه کنجد داراي مواد معدني مانند مس,منيزيم, کلسيم, الومينوم, کرم, کلرورسديم, سيليس ,آهن, فسفر, نيکل و ماده پروتئيني مهمليزين و هورمون نباتي (ليستسن)و چربي و ۶۰ درصد روغن مي باشد.اين گياه بسيار مفيدمي تواند خستگي فکري را کاهش دهد و همچنين بهترين غذا براي کساني است که دارايکارهاي فکري مي باشند. اگر هنگام خواندن کتاب احساس خستگي کرديد کافي است مشتي کنجدبو داده ميل کنيد تا خستگي شما برطرف شود همچنين دانش اموزان و دانشجويان مي تواننددر شب هاي امتحان از اين اکسير بسيار مفيد استفاده نمايند.ليستين اين گياه يک نوعچربي حاوي فسفر استکهوجود ان براي اعصابو نسوج نهايت ضرورت را دارد و مغز و غدد بدن انسان نياز زيادي به ان دارند حتيتقويت حافظه انسان نيز نياز زيادي به اين ماده دارد ۲۸ درصد مغز را ليستين تشکيلميدهد و مغز انسان بيش از ساير حيوانات از اين ماده دارد لذا سر موفقيت بشر در تمدنو پيشرفتها مرهون همين ليستين است.که قوت جواني و صحت مزاج به انسان مي بخشد .درتسهيل تفکر عمل ان تحسين اميز است
.
مقدار خوراک طبي ان براي هر نفر معمولي ۱۵گرم است.البته در خوردن ان نبايد زياده روي شود زيرا دير هضم است و افراط در خوردنباعث خارش اعضا و مولد بد بوئي دهان و سردرد .خنثي کننده زيان هاي احتمالي ان عسل ويا بو دادن ان قبل از خوردن است.
شلغم
(TURNIP)

گياهي از خانواده شب بو برگ هاي ان دارايي بريدگي و محوري که گل هابر ان ظاهر مي شوند و بافاصله از برگ ها قرار مي گيرند ريشه ان متورم و حاوي مواداندوخته اي است که به مصرف مي رسد. شلغم گياهي است زراعي که در غالب مزارع پرورشداده ميشود.
شلغم داراي قند طبيعي و منيزيم زياد مي باشد و از همين جهت اسکلت رامحکم مي کند و فسفر ان مغز و اعصاب را تقويت مي کند.خوراک مغز است و تسکين ميدهد وتقويت مي نمايد .شلغم باعث درمان تشنج و گواتر ميشود اما شلغم براي کساني که معدهضعيف دارند به علت دير هضم شدن ان ممکن است که باعث شود نفخ کنندچون داراي مقداريسلولز است و کمي سنگين است .لذا براي اين اشخاص بهتر است اولا از شلغم هاي کوچکتر ولطيف تر استفاده کنند دوما براي خنثي کردن زيان هاي احتمالي همراه ان از زيره وفلفل و شيريني استفاده کنيد مفيد خواهد بود.
انار
(Pomegranate)
ميوه اي است سرشار از ويتامين وبه علت داشتن آهن و ساير عناصر ديگردير هضم مي باشد .خوردن دانه هاي انار به مراتب بهتر از نوشيدن آب اناراست . انارميوه اي است كه به آن خون ساز مي گويند و به                همين
 علت بهترين موقع براي مصرف آنصبح وقبل از صبحانه است . انار مقوي قلب ، مفرح ، دفع كننده چربي ، رفع كننده سموماغلب عفونتهاي داخلي ، دافع حرارت مي باشد و خوردن انار با پرده هاي سفيد آن شكم رادباغي ميكند ، رب انار ، برگ انار در ضعف معده ، كمي اشتها ، تهوع ، ضعف عمومي ،تصفيه خون ، و دررفع ميگرن بسيار مفيد است.
دانه هاي ميوه ي جنگلي انار كه به (نار دان)شهرت دارد در معالجه اسهال بسيار موثر است . اب انار شيرين باشكر ونشاستهبراي درد سينه وسرفه توصيه مي شود .
انجير
(Figs)

درخت انجير از زمانهاي بسيار قديم وجود داشته و از آن استفاده زياديمي شده است . در تورات از اين درخت نام برده شده و اشعياي نبي يكي از انبياي بنياسرائيل خرقيا پادشاه آن زمان را در حدود ۷۰۰ سال قبل از ميلاد با انجير مداوا كردهاست .
درخت انجير بومي آسياي غربي و كشورهاي مديترانه است و از آنجا به عربستان، سوريه و اسرائيل برده شده است
.
درخت انجير در نزد يونانيان مقدس و محترم بودهبه طوريكه صادرات ان ممنوع اعلام شده بود
.
شاعران و نويسندگان يوناني مانند هومر ،هرودوتوس و افلاطون در نوشته ها و اشعار خود آنرا ستوده اند در اوائل قرن هجدهم ،انجير بوسيله ميسيونرهاي مذهبي اسپانيايي به كاليفرنيا برده شد و امروزه به مقدر زياددر اين ايالت و ايالات جنوبي آمريكا كشت مي شود
.
حدود ۸۵ درصد از محصول انجيربه صورت خشك به بازار عرضه مي شود زيرا انجير رسيده زود خراب مي شود .انجير درختي استبا برگهاي زرد و پنجه اي به رنگ سبز خاكستري كه بلندي آن تا شش متر مي رسيد و چون درمقابل سرماي شديد مقاومت ندارد بنابراين در مناطق معتدله و گرمسير كشت مي شود
.
درخت انجير معمولا از سال چهارم شروع به ميوه دادن مي كند و تا سن بيست سالگيميوه مي دهد.
تركيبات شيميايي:
انجير ميوه مغذي و خوش طعمي است ، داراي مواد قندي، مواد ازته ، چربي ، مواد معدني ، آمينو اسيد ،‌ آنزيم هاي مختلف و كاروتن مي باشد . در برگهاي آن حدود ۰/۰۶ درصد مواد تلخي مانند فيكوسين Ficusin و برگاپتين Bergaptene وجود دارد .
شيره سفيدي كه با شكستن شاخه هاي درخت انجير و يا ازميوه نارس آن خارج مي شود بسيار سمي است و اگر بر روي پوست زده شود سلولها را ازبين برده و ميكشد
.
برگهاي انجير داراي كوسايداروتين Glycosiderutin مي باشد .
در صد گرم انجير رسيده و تازه مواد زير موجود است :
انرژي ۸۰ كالري, مواد قندي ۴ گرم, پروتئين ۱/۵ گرم, چربي ۰/۵ گرم, كلسيم ۲۰ گرم, فسفر۵۵ميلي گرم, سديم ۳۵ ميلي گرم, پتاسيم ۶۵ ميلي گرم, ويتامين آ ۸۰ واحد, ويتامين ب ۱۰/۲ميلي گرم, ويتامين ب ۳ ۰/۷ ميلي گرم, ويتامين ث ۲ ميلي گرم, ويتامين ث ۲۵ ميليگرم
خواص داروئي:
خواص طبي ميوه انجير
انجير از نظر طب قديم ايرانگرم و تر است .
۱(انجير تعرق بدن را زياد مي كند
.
۲(ادرار آور است
.
۳(حرارت بدن را كاهش مي دهد
.
۴(چاق كننده است و آنهائيكه مي خواهند وزناضافه كنند و يا براي بيماراني كه دوره نقاهت خود را مي گذرانند بسيار مفيد است . بدين منظور مي توان آنرا با شير سويا مخلوط كرده و بين غذاها خورد
.
۵(انجيريبوست را برطرف مي كند و يكي از بهترين ميوه ها براي تميز كردن روده بزرگ و رفعيبوست است . در قديم براي از بين بردن يبوست از شربت انجير استفاده مي كردند
.
۶(براي درمان ناراحتيهاي سينه حدود ۲۰ گرم از خرما ، عناب ، انجير خشك و مويزرا با هم مخلوط كرده و آسياب كرده سپس اين پودر را با يك ليتر آب جوشانده تا حجم آنبه نصف برسد . از اين جوشانده مي توان به مقدر سه فنجان در روز مصرف نمود
.
۷(جوشانده انجير خشك درمان كننده التهاب مجاري دستگاه تنفسي ، كليه ، ذاتالريه ، ذات الجنب ، سرخك ،مخملك و آبله مي باشد
.
۸(جوشانده غليظ انجير خشك برايرفع سرماخوردگي بسيار مفيد است
.
۹(براي برطرف كردن سياه سرفه ، برونشيت و ذاتالريه از قهوه انجير استفاده كنيد و براي درست كردن اين قهوه انجير را ابتدا بوداده و سپس آنرا آسياب كنيد تا به صورت پودر دارايد
.
۱۰(انجير دستگاه هاضمه راتقويت مي كند
.
۱۱(انجير براي درمان سوء هاضمه مفيد است
.
۱۲(سوپ انجير بسيارمقوي است و براي افزايش شير دربانوان شير ده مفيد است.براي تهيه سوپ ، انجير نارس را با گوشتبپزيد
.
۱۳(براي برطرف كردن ورم گلو ، ۵۰ گرم انجير زرد را در ۵۰۰ گرم شير ريختهو مدت ۱۵ دقيقه بگذاريد سپس آنرا غرغره كنيد و مقدري از آنرا نيز بنوشيد ( ميتوانيد آنرا با عسل هم شيرين كنيد .)

۱۴( جوشانده انجير خشك در شير براي درمانآنژين ، ورم لثه و ورم مخاط دهان نيز موثر است .
۱۵(يكي از داروهاي بسيار موثربراي درمان آرتروز و درد مفاصل ، مخلوط شير بز و انجير سياه ميباشد . اين مخلوطسموم مختلف را از بدن خارج كرده و درد را از بين مي برد
.
۱۶(انجير را مي توانهمراه با ميوه هاي ديگر مصرف كرد انجير با ميوه هاي اسيدي مانند پرتقال و گريپ فروتسازگار نيست
.
۱۷(انجير براي آنهائيكه قند خونشان پائين مي آيد و يكباره احساسضعف مي كنند مناسب است زيرا قند آن به سرعت در روده كوچك جذب مي شود
.
۱۸(خوردن انجيرباعث افزايش نيروي بدني مي شود
.
۱۹(انجير تقويت كننده كبد است
.
۲۰(اگر ترشحادرار كم باشد خوردن انجير باعث ازدياد آن مي شود
.
۲۱(براي برطرف كردن ورمبناگو ش و دمل ها ، ضمادي از انجير خشك با در و و گندم درست كرده و روي ورم دملبگذاريد
.
۲۲(دم كرده انجير با شنبليله براي سينه درد و رفع خشونت سينه مفيد است
.
۲۳(براي رفع ورم طحال ، انجير را به مدت نه روز در سركه خيس كنيد و هر روز پنجعدد آنرا با سركه بخوريد
.
۲۴(انجير ضد سرطان است
.
۲۵(انجير در معالجهبيماريهاي پوستي موثر است .
خواص شيره درخت انجير
شيره درخت انجير طعم تلخ و سوزنده اي درد :
۱.مسهل بسيار خوبي است
.
۲.داراي دياستازهاي مختلفي است و براي نرم و تدركردن گوشت بكار مي رود
.
۳.شيره درخت انجير را اگر به مدت چند روز روي زگيل و ياميخچه پا بگذاريد آنرا از بين مي برد
.
۴.براي معالجه بيماريهاي پوستي مفيد است
.
۵.شيره درخت انجير را با زرده تخم مرغ و يا روغن مخلوط كنيد و روي زخم هابگذاريد باعث التيام آنها خواهد شد
.
۶.ضماد شيره درخت انجير با شنبليله برايرفع نقرس مفيد است
.
۷.براي معالجه جراحت هاي پوستي ضمادي از شيره درخت انجير باجو درست كرده روي آنها بگذاريد
.
۸.ماليدن شيره درخت انجير بر روي سر از ريزشمو جلوگيري مي كند .
خواص برگ انجير
۱)برگ پخته درخت انجير ملين است .
۲)برگ انجير راله كنيد و براي برطرف كرد ناراحتيهاي گوارشي استفاده كنيد

۳)براي برطرف كردن ورمو تومورهاي مختلف برگ انجير را روي اين قسمت ها بگذاريد .
۴)جوشانده ساقه هايجوان درخت انجير آب اضافي را از بدن خارج مي كند
.
۵)براي درمان اسهال هاي سادهو خونريزي هاي مختلف از جوشانده پوست تازه درخت انجير استفاده كنيد .
مضرات :
انجير براي كبدهاي ضعيف مناسب نيست و آنهائيكه كبد ضعيفدارند بايد انجير را با گردو بخورند.
زياده روي در مصرف انجير توليد نفخ شكم واسهال كرده و براي چشم نيز مضر است
خواص توت فرنگي
(Strawberry)
گياهي است با نام علمي Fragaria Vesca از خانواده گل سرخ كه دو نوعساقه راست و خوابيده دارد‌. گل‌هاي آن منظم و به رنگ سفيد مي‌باشد‌. قسمت مورداستفاده خوراكي توت فرنگي در حقيقت نهنج گل آن است كه به تدريج بزرگ شده و بهاصطلاح به عنوان ميوه توت فرنگي معروف است‌. توت فرنگي به حالت خودرو در بعضي نواحيشمالي ايران وجود دارد و بعضي اوقات به دليل خوش طعمي‌، ميوه آن را به طور مصنوعيپرورش مي‌دهند‌. از ديرباز همه قسمت‌هاي اين گياه مصرف دارويي داشته است و از برگ وريشه آن كه حاوي مقدار قابل ملاحظه‌اي تانن است به عنوان ضد اسهال و ادرارآوراستفاده مي‌شده است‌. توت فرنگي، ميوه اي شبيه توت است ولي كمي درشت تر، رنگش قرمزو طعم آن ترش و مطبوع است. بوته اش كوتاه و داراي برگهايي درشت و ساقه هايي باريك وخزنده است كه روي زمين مي خوابد و ريشه مي دواند.
قسمت هايي كه از بوته توت فرنگي مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند از: ميوه ،برگ و ريشه .از دير باز همه قسمت هاي اين گياه مصرف دارويي داشته است و از برگ وريشه آن كه حاوي مقدار قابل ملاحظه اي تانن است به عنوان ضد اسهال وادرارآوراستفاده مي شده است.توت فرنگي به صورت هاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد: خام،جوشانده، مربا، شربت و بستني.
خواص تغذيه اي توت فرنگي و اثر آن در سلامتي انسان :
توت فرنگي منبع خوبي از فيبر، ويتامين C، فولات، پتاسيم و آنتي اكسيدان ها ميباشد كه اين مواد مغذي باعث مي شوند توت فرنگي بعنوان يك جايگزين شيرين، باعثافزايش سلامت قلب، كاهش خطر ابتلا به انواع سرطان و در كل ارتقاء سلامتي بدن شود. همچنين داراي املاح كلسيم، آهن و فسفر مي باشد. از مواد موثر مهم آن مي توان تانن،موسيلاژ، قندهاي مختلف، ساليسيلات ها و به خصوص اسيدهاي ميوه را نام برد.توت فرنگيسرشار از ويتامين و فاقد چربي اشباع است و كالري كمي دارد.يك واحد توت فرنگي معادل۸عدد است كه ۵۰ كالري انرژي دارد. توت فرنگي مانند ساير توت ها مثل شاه توت، توتسفيد، تمشك و… پاك كننده روده و مثانه است.
تحقيقات اخير نشان داده است، دريافتروزانه يك واحد توت فرنگي باعث افزايش قابل توجهي در مقدار فولات خون شده و نيزفشار خون بالا را كاهش مي دهد . فولات، مقدار هموسيستئين خون را كاهش مي دهد. هموسيستئين اسيد آمينه اي است كه در مقادير زياد باعث مسدود شدن رگهاي خوني ميشود.همچنين توت فرنگي داراي مقادير بالايي از آنتي اكسيدان ها مثل الاژيك اسيد وآنتوسيانين(رنگدانه قرمز) است كه درپيشگيري از بيماري هاي قلبي موثرند.اين مطالعات اهميت مصرف توت فرنگي را در برنامهغذايي بعنوان عامل بهبود عملكرد سيستم قلبي-عروقي نشان مي دهد. همچنين مطالعات قبلينشان داده بود كه باعث بهبود عملكرد حافظه و كنترل آرتريت روماتوئيد( التهاب مفاصل)مي شود. از ديگر خواص توت فرنگي مي توان به موارد زير اشاره كرد :- مصرف اين ميوهعلاوه بر وجود انواع ويتامين، املاح و آب كه هر كدام اثرات خود را بر بدن اعمال ميكنند داراي خاصيت تقويت كننده، ملين و خنك كننده نيز مي باشد.- توت فرنگي از تصلبشرائين جلوگيري مي نمايد.- توت فرنگي اشتها آور است و ادرار را زياد مي كند.- دمكرده برگ توت فرنگي در زياد كردن ادرار و شير بانوان مفيد است.- دم كرده برگ توتفرنگي يا ميوه توت فرنگي مي تواند نقرس و سنگ هاي مثانه را معالجه كند. - املاحمعدني موجود در توت فرنگي خاصيت مسهلي به آن بخشيده است، زيرا اين املاح عضلات رودهرا به انبساط و انقباض وادار مي كند و به همين جهت توت فرنگي براي درمان يبوست مؤثراست. - اگر توت فرنگي را له كنيد و در آب بريزيد، نوشابه اي به دست مي آيد كه برايدرمان تب هايي كه با بيماريهاي التهابي همراه مي باشد، بسيار مفيد است. - توت فرنگيبه علت داشتن آهن و ويتامين C در خون سازي بدن مؤثر است. - توت فرنگي به علتدارابودن مقادير كافي كلسيم و فسفر، در رشد و نمو كودكان و نوجوانان ، استحكامدندان ها و ترميم شكستگي استخوان ها بسيار مؤثر است. - توت ‌فرنگي حاوي موادي چونفسفر، كلسيم، منيزم، پتاسيم و مقداري آهن و هيدرات ۲ كربن بوده و در بدن توليدانرژي كرده و خستگي را برطرف مي‌كند.- توت فرنگي به دليل داشتن ويتامين C، در درمانبيماري لثه مؤثر بوده و به هضم غذا كمك زيادي مي‌كند.- دانشجويان و افرادي كهتمرينات فكري مي‌كنند، بهتر است حتما توت فرنگي ميل كنند چرا كه خوردن اين ميوهباعث تامين فسفر مورد نياز مغزشان ميشود.- همچنين، توت فرنگي به علت داشتن ويتامين B در كاهش و رفع ترس، عصبانيت، خمودي، اضطراب، هيجان و سستي مؤثرست.- توت فرنگي نقشمهمي در خونسازي بدن دارد و از خاصيت ضدعفوني كننده‌اي برخوردارست. علاوه بر اينهاخوردن توت فرنگي باعث پاك شدن خون از مواد مضر و زايد مثل اوره، اسيداوريك و چربيمي‌شود و نيز درمان كننده نقرس است.- ويتامين A موجود در توت باعث رشد ناخن‌ها وتقويت چشم مي‌شود.مصرف روزانه ۵ واحد ميوه و سبزي، احتمال ابتلاء به سرطان را كاهشمي دهد.مطالعات جديد نشان مي دهد مصرف روزانه ۹ يا ۱۰ واحد ميوه و سبزي به همراه ۳واحد لبنيات كم چرب، در كاهش فشار خون بالا بسيار مؤثر است.
كيوی و پيشگيری ازسرماخوردگی
kiwifruit

ميوه كيوى به سبب برخوردارى از ويتامين هاى آ، گروه ب، اسيدفوليك،املاح روى، فسفر، سديم، پتاسيم، كلر، منيزيم، كلسيم و سولفورات، رقيق كننده خونتشخيص داده شده است. ضمن اينكه مصرف اين ميوه براى پيشگيرى از چربى بالا و فشارخون،سرماخوردگى و ورم لوزالمعده مؤثر است.
زيتون
درخت زيتون داراي برگ هاي باريک دراز و گل هاي خوشه اي است.ميوه ان بيضوي شکلبوده و هسته ان در مناطق معتدل کاشتهميشود و سپس چندين سال ميوه مي دهد .
در ختزيتون در منطقه شمال ايران نواحي شهرستان رودبار و منجيل و زنجان فراوان ديده ميشودو هرگاه از سرما و يخبندان محفوظ بماند تا دو هزار سال عمر ميکند

شاخه و برگدرخت زيتون در کتب مذهبي و سنتي به نام صلح و اشتي معروف است و ان را رب النوع عقلو دانايي ميدانند همچنين اين ميوه داراي فسفر پتاس گوگرد منيزي کلسيم اهن و مسمنگنز است.و داراي ويتامين هاي A,bو گلوکز يدي موسوم به اولور وپوزيد ميباشد.
خوردن ۱۴ مثقال روغن ان با اب گرم و با جوشاندن جو مسهلي عالي است جهت دردعضلات و سياتيک
.
زيتون يک ماده بسيار عالي است براي تقويت حافظه. و هرگاه ۱۵مثقال روغن زيتون را در يک استکان اب گرم و ماء الشعير مخلوط کرده و بخوريدبراي درداعصاب و درد عصب سياتيک مفيد است
.
بعضي از بوي روغن زيتون ناراحت مي شوند ايندسته اشخاص مي توانند روغن را با اب پرتقال و يا ليمو ترش ميل نمايند.
ميخک
(clove)

يکي از ادويه هاي غذاييو دارويي بوده وغنچه درخت بزرگي مي باشد که زادگاه اوليه ان جزاير “ملوک”دراقيانوسيه است و اکنون در زنگبار ماداگاسکار و جزاير انتيل ان را مي کارند و چون پساز خشک شدن يک قيه و بدنه اي شبيه به ميخ دارد به اين جهت در فارس به ان ميخک ميگويند.نبايد اين گياه را با گل گلداني ميخک که اين روزها در گل فروشي ها وجود دارداشتباه گرفت .هيچگونه نسبت و شباهتي به ان ندارد فقط بوي گل انها کمي شبيه بوي اناست .قرنفل نام گلي است که خوشه اي بودهوقد ان کوتاهتر از گل ميخک مي باشد به ان حسن يوسف قرنفل باغي و قرنفل شاعر هم ميگويند و يک نوع وحشي وخودرو هم دارد و فرنجمشک نوع بستاني ان است .باري اين توضيحاتفقط براي اين داده شد که ميخک دارويي با گل ميخک گلداني و هر دوي ان ها را با گلقرنفل اشتباه نفرماييد .ميخک يا قرنفل سياه و تند با عطريت قوي وتلخ در طبيعت گرم وخشک است.
ميخک مقوي عقل و حافظه و مسکن اعصاب مي باشد هوش را زياد ميکند و برايرفع سر درد مفيد است .براي درمان فلج و سکته ناقص تجويز شده و مي گويند از سکتهمغزي جلوگيري مي کند.

موضوع: اجتماعي
نویسنده: محمد غلامزاده
تاریخ درج يكشنبه 29 مهر 1386
کلیدواژه ها: ميوه ها و خواص آن

آخرین مقالات سایت:

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 3 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0.14 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر