بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: شنبه 29 شهریور 1399

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

چرا نباید عقابها رو به مدرسه غازها فرستاد!! نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:

توی زندگی ، تفاوت آدم ها در نگاهشون به زندگی ، به اندازه تعداد اونهاست . همون طور که صورت ها و ظاهر آدم ها با هم فرق داره ، در افکار و رفتارشون هم با هم تفاوت دارن !

به نوعی می شه گفت هر انسانی یک کتابه . تا زمانی که بازش نکنی و نخونیش ، اون رو کامل نشناختی . کار آسونی نیست  چون گاهی بعضی کتاب ها اونقدر وحشتناکند  که تا چند وقت از خوندنشون کابوس می بینی و آشفته می شی، ولی گاهی خوندن بعضی کتاب ها مثل  حافظ وسعدی و  سهراب تا سال ها مستت می کنه وهر یه جمله اش می تونه روحت رو دوباره از اول جلا بده و دلت رو صاف کنه !
آقاي مهندس محمد قوامي


متن کامل:
بنام خدا 
تویزندگی ، تفاوت آدم ها در نگاهشون به زندگی ، به اندازه تعداد اونهاست . همون طور که صورت ها و ظاهر آدم ها با هم فرق داره ، در افکار و رفتارشونهمبا هم تفاوت دارن!
بهنوعی می شه گفت هر انسانی یک کتابه . تا زمانی که بازش نکنی و نخونیش ،اون رو کامل نشناختی . کار آسونی نیست  چون گاهی بعضی کتاب ها اونقدروحشتناکند  که تا چند وقت از خوندنشون کابوس می بینی و آشفته می شی، ولیگاهی خوندن بعضی کتاب ها مثل حافظ وسعدی و سهراب تا سال ها مستت میکنه وهر یه جمله اش می تونه روحت رو دوباره از اول جلا بده و دلت رو صافکنه! 
تویاین دنیا از بچگی ، ما تعلیم داده می شیم و قوانینی برای ذهن بی برنامه وخالی ما وضع میشه که از طرف خانواده ، دوست ، مدرسه و اجتماع خودآگاه یا ناخودآگاه ، مستقیم، یا غیرمستقیم، ارادی و غیرارادی در مغز کوچیک ما جا میگیرنو پاک کردن و از اول نوشتن اونها اراده فولادی و تمرین خیلی زیادمی خواد.
دکتر وین دایر در کتاب "عظمت خود را دریابید" بحث جالبی داره :
میگه ادم ها دو دسته هستند غاز ها و عقاب ها . هرگز نباید عقاب ها رو بهمدرسه غازها فرستاد و نباید افکار دست و پا گیر غازها فکر عقاب ها رومشغول کنه . کسی که مثل غاز تعلیم داده شده اگرهم بخواد  نمی تونه درست پرواز کنهو به خار و خاشاک گیر می کنه . ولی عقاب رسالتش اوج گرفتنه . عقابی که مثل غاز رفتار می کنه از ذات خودش فرار می کنه!
 
توی زندگی ،بدترین چیز ندونستن قوانین عقاب هاست . این که ندونیم چطوری عقاب باشیم!
میگه ادم ها دو دسته هستند غاز ها و عقاب ها . هرگز نباید عقاب ها رو
* غازها همه مثل هم فکر می کنند و همیشه هم ادعا می کنند که درست فکر میکنند . افکارشون کپی شده هست و اصلاّ خلاقیت ندارن . اکثر مواقع هم همگی باهم به نتایج یکسان می رسند چون دقیقا مثل هم فکر می کنند .
 
اما عقابهامی دونند زمانی که همه مثل هم فکر می کنند در واقع اصلاّ کسی فکر نمی کنه!!!
* غازها همیشه می دونند غاز دیگه چطوری زندگی کنه بهتره ! هر کسی جای کسدیگه تصمیم می گیره . برای همین اکثراّ یا دیر به بلوغ می رسن و یا اصلا بالغ نمی شن!
 
اما عقابها به خلاقیت ذهن هر کسی اعتقاد دارن و در زندگی سعی می کنند ماهیگیری به فرد یاد بدنتا ماهی ! در محله عقاب ها هر کسی جای خودش باید فکر کنه و کسی مسئولیتزندگی کس دیگه رو به عهده نمی گیره!
 
* غازها از جسمشون بیش از حد کار می کشن و تمام توان داشته و نداشته رو به کار می گیرن واغلب هم  به نتایج دلخواه نمی رسن!
اما عقابها اول تمام جوانب کار رو در نظر می گیرن ، باتوجه به تجارب قبلی و برنامهریزی های ذهن خلاقشون تصمیم می گیرند و بعد شروع به کار می کنند . عقاب هاایمان دارند که تلاش جسمی به تنهایی برای کار کافی نیست!
 
* غازها حریم شخصی ندارند و بارها و بارها وارد حریم خصوصی عقاب ها می شن برای اونها حرمت نگه داشتن بی معنیه. چون خودشون از نعمت حرمت بهره ای ندارن!
 
اما عقابها به حریم شخصی هر فردی احترام می ذارن و قاطعانه به افرادی که وارد حریم خصوصی اونها می شن تذکر می دن!
* غازها باید همه رو راضی نگه دارند و تمام تلاششون رو بکار میگیرن کههمه انسان ها ، تک به تک از اونها راضی باشند . به جای انجام وظایف ورسالت خودشون ، رضایت همه اطرافیان رو با هر زحمتی شده به دست می یارن. چوناگر به دست نیارن احساس خلا می کنند!
 
اما عقابها می دونند که به دست اوردن رضایت همه افراد امکان نداره و این وظیفه یک عقاب نیست کهمخالفانش رو راضی نگه داره!
 
* غاز نه نمی گه و همش شاکیه چرا باید اینهمه به دیگران توجه کنه!
اما عقاب در مواقعی که لازمه ، به راحتی نه می گه!و باکی هم نداره که سرزنش بشه!
دکتر وین دایر در کتاب "عظمت خود را دریابید" بحث جالبی داره :
 
 
 
 
* غاز شرط اول ارتباط رو صمیمیت بیش از حد می دونه!
اماعقاب شرط اول ارتباط رو احترام متقابل می دونه!
 
* غاز نمی خواد باور کنه که دشمنی داره!
اما عقاب می دونه که باید دشمنش رو ببخشه ولی بهش اعتماد نکنه!
 
* غاز از تجربیاتش  درس نمی گیره و فقط آزار می بینه!
اما عقاب بعد از گذروندن سختی مسئله ، به فکر پذیرش مسئله و درس های اونه !
 
* غازحرفش از دل نیست!
اما عقاب با دلش زندگی می کنه!
 
* غاز اشتباه نمی کنه!
اما عقاب می دونه اگر هیچ وقت اشتباهی نکرده ، دلیلش اینه که اصلا دست به عملی نزده!
* غاز جای دیگران زندگی می کنه!
اما عقاب می دونه که باید به دیگران کمک کنه ولی جای کسی نباید زندگی کنه چون تجربه خود بودن رو از اون فرد گرفته!
 
* غاز همیشه همه کار می تونه انجام بده!
اماعقاب می دونه چه کارهایی رو می تونه انجام بده و چه جایی باید اعلام کنه که از عهده اون کار بر نمی یاد!
* غاز همیشه مجبوره!
اماعقاب همیشه مختاره و اگر به جبر روزگار مجبور شد کاری رو انجام بده ، می پذیره و می گه : ترجیح می دم این کار رو انجام بدم!
 
 
* غاز همیشه ناراضیه و شاکی و همیشه در حال شناخت عامل این بدبختیه!
اماعقاب همیشه راضیه و می دونه هر سختی هم پایانی داره .
* غاز عبادت ،عادتش شده!
اما عقاب تکرار و عادت و روزمرگی رو مرگ دل و پرستش می دونه!
 * غاز نسبت به عقاب یا احساس برتری می کنه و یا احساس ضعف!
اما عقاب باور داره برتری وجود نداره . اصل، فقط تفاوته  که باعث برتری کسی بر کس دیگه نمی شه!غاز می خواد غاز باشه چون غاز بودن و نپریدن خیلی آسون تر از پرواز و اوج گرفتنه!اما عقاب بر عقاب بودن اصرار داره ، حتی اگر بارها به مدرسه غازها رفته باشه!
و در آخر :
غازها همیشه می خوان یک عقاب یک جور دیگه باشه ، یک جور دیگه عمل کنه ! براشون ارتباط هیچ وقت کافی و رضایت بخش نیست!
غاز چون خودش رو نپذیرفته و خودش رو درست نمی شناسه ، از تو می خوادکه یه جور دیگه عمل کنی ! هیچ وقت براش رضایت بخش نیستی و عملا بهت می گهکه براش کافی نیستی چون همیشه یه کاری کم کردی!
سعیکن خودت باشی و اجازه ندی هیچکی بجای تو فکر کنه . اگه از من میشنوی به عنوان دوست - همسر - خواهر–و یا برادر، بهترین نقش رو داشته باش وسعی نکن که خودت رو مجبور کنی که طبق خواست اون خودت روتغییر بدی . اون ناراضی به دنیا اومده و از دنیا می ره . از زندگی عقبنیفتی چون قرار نیست که غاز باشی!
 
عقاب باشید و سربلند
برادر کوچک شما محمد قوامی
 

موضوع: اجتماعي
نویسنده: محمد قوامي
تاریخ درج چهارشنبه 21 شهريور 1386
کلیدواژه ها: چرا نباید عقابها رو به مدرسه غازها فرستاد!!

آخرین مقالات سایت:

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 92 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0/17 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر