بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: سه شنبه 1 مهر 1399

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

اصطلاحات قالی بافی و یک اصطلاح دیگر محلی نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:

بیشپرونده:حرف بی حساب زدن .

اصطلاح رنگها در فرش دستباف سفید شهر :سرمه ای :مشکی کم

رنگ - خوشرنگ :نارنجی - چناری :سبز مایل به فسفری -

 دودی :طوسی -بیدی :سبز سیر


متن کامل:

بیشپرونده:حرف بی حساب زدن .

اصطلاح رنگها در فرش دستباف سفید شهر :سرمه ای :مشکی کم

رنگ - خوشرنگ :نارنجی - چناری :سبز مایل به فسفری -