بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: سه شنبه 1 مهر 1399

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

آن سوی مدافعه گری از تغییرات آب و هوا نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:

در سال گذشته من دعوت شدم تا در نشستی که بانک جهانی همزمان با روز جهانی کاهش سوانح برگزار کرده بود سخنرانی کنم. شهر ماکاتی( Makati)تازه توسط بانک جهانی بعنوان یکی از شهرهای ایمن در برابر تغییرات آب وهوا در آسیای شرقی انتخاب شده بود و اینکه این شهر آمادگی خیلی زیادی در برابر سوانح دارد. از من خواسته شده بود تا توضیح دهم چگونه این شهر موفق شده بود تا قدم هایی را در جهت آمادگی در برابر تغییرات آب و هوا و کارهای مدافعه گری و آمادگی در برابر سوانح طبیعی که میزان آن هم در چند سال گدشته زیادتر شده بود بردارد. ...


متن کامل:
نویسنده: جیمور بینی، شهردار ماکاتی(1) ( By JEJOMAR C. BINAY Makati Mayor)
23 نوامبر 2009 ، عنوان مقاله: آن سوی مدافعه گری از تغییرات آب و هوا، (2)
مترجم: سید محمد ساداتی نژاد
 
در سال گذشته من دعوت شدم تا در نشستی که بانک جهانی همزمان با روز جهانی کاهش سوانح برگزار کرده بود سخنرانی کنم. شهر ماکاتی( Makati)تازه توسط بانک جهانی بعنوان یکی از شهرهای ایمن در برابر تغییرات آب وهوا در آسیای شرقی انتخاب شده بود و اینکه این شهر آمادگی خیلی زیادی در برابر سوانح دارد. از من خواسته شده بود تا توضیح دهم چگونه این شهر موفق شده بود تا قدم هایی را در جهت آمادگی در برابر تغییرات آب و هوا و کارهای مدافعه گری و آمادگی در برابر سوانح طبیعی که میزان آن هم در چند سال گدشته زیادتر شده بود بردارد.
این شهر، بعنوان مرکز تجاری فیلیپین، بسیار در برابر تغییرات آب و هوا آسیب پذیر است. در این شهر روزانه حدود 4 میلیون نفر زندگی میکنند که حدود 500 هزار نفر آنها مقیم شهر هستند و حدود 3 میلیون نفر کارمند ادارات، تاجرین و بازدید کنندگان که در مساحتی در حدود 21.36 کیلومتر مربع زندگی میکنند. در یکی از خیابان های شهر حدود 400 ه