بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: شنبه 29 شهریور 1399

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

زندگينامه آيت الله مشكيني نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:

آيت الله مشكيني به حق يكي از سرمايه هاي بزرگ انقلاب اسلامي و از استوانه هاي فقاهت و معرفت و جهاد و اجتهاد و فداكاري در راه خدا و از ياران ديرين امام راحل (قدس سره ) و مقام معظم رهبري بوده كه در طول عمر بابركت خويش همواره چهره تابناك تقوي و تواضع و اخلاق كريمه اسلامي بوده كه شاگردان فراوان و آثار ارزشمندي از خود به يادگار گذاشته و زبان بيان و قلم و انفاس قدسيه آن فقيد سعيد همواره الهام بخش و تاثيرگذار و انسان ساز بود اينک زندگينامه آن تنديس فضيلت و زهد و ساده زيستي را به عنوان يک الگو و اسوه تلاش و تقوی فرا روی جوانان خويش قرار ميدهيم ....مقاله از حاج آقاي قاسمي، هسته فرهنگی جوانان سفيدشهر


متن کامل:

آيت الله مشكيني به حق يكي از سرمايه هاي بزرگ انقلاب اسلامي و از استوانه هاي فقاهت و معرفت و جهاد و اجتهاد و فداكاري در راه خدا و از ياران ديرين امام راحل (قدس سره ) و مقام معظم رهبري بوده كه در طول عمر بابركت خويش همواره چهره تابناك تقوي و تواضع و اخلاق كريمه اسلامي بوده كه شاگردان فراوان و آثار ارزشمندي از خود به يادگار گذاشته و زبان بيان و قلم و انفاس قدسيه آن فقيد سعيد همواره الهام بخش و تاثيرگذار و انسان ساز بود اينک زندگينامه آن تنديس فضيلت و زهد و ساده زيستي را به عنوان يک الگو و اسوه تلاش و تقوی فرا روی جوانان خويش قرار ميدهيم .

 هسته فرهنگی جوانان سفيدشهر

آيت ‌الله‌ علی‌ اکبر فيض معروف به مشکينی‌ در سال‌ 1300 هجری‌ شمسی‌ در روستايی‌ از توابع‌ بلوک‌ مشکين‌ و در ميان‌ خانواده‌ای‌ متدين‌ و اهل‌ علم‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود و در طول هشتاد و شش سال زندگی پربار، منشا برکات و خدمات شايانی به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و به ويژه حوزه‌های علميه بود. در دوران‌ تحصيل‌ هنگامی‌ که‌ همراه‌ با پدر در نجف‌ اشرف‌ مقيم‌ بود، به‌ مکتب‌ خانه‌ رفت‌ و سپس‌ همراه‌ پدر به‌ وطن‌ بازگشت‌ و مقداری‌ از مقدمات‌ علوم‌ دينی‌ را نزد او فرا گرفت‌. با رحلت‌ پدر، و به‌ سفارش‌ او، برای‌ تحصيل‌ علوم‌ دينی‌ به‌ شهرستان‌ اردبيل‌ سفر کرد و مقداری‌ از صرف‌ و نحو را در آنجا فرا گرفت‌. سپس‌ در معيّت‌ عالم‌ بزرگواری‌ که‌ از زخميان‌ حادثه‌ مسجد گوهرشاد مشهد در زمان‌ رضاخان‌ بود، به‌ شهر قم‌ آمد و در آن‌ ديار عالم‌ خيز به‌ تحصيل‌ علوم‌ دينی‌ پرداخت‌. در آن‌ زمان‌ سايه‌ منحوس‌ رژيم‌ پهلوی‌ بر کشور مستولی‌ بود و تحصيل‌ در حوزه‌های‌ علميه‌ بسيار دشوار می‌نمود. با اين‌ حال‌ آيت ‌الله‌ مشکينی‌ دروس‌ دوره‌ سطح‌ را به‌ خوبی‌ به‌ پايان‌ برد و در درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ استادان‌ مشهور دورة‌ خود حاضر شد. او نزديک‌ به‌ هفت‌ ماه‌ نيز در نجف‌ اشرف‌ حضور داشت‌ و در درسهای‌ خارج‌ استادان‌ آن‌ ديار، بويژه‌ امام‌ خمينی‌(ره‌)، شرکت‌ می‌نمود اما به‌ دليل‌ هوای‌ گرم‌ نجف‌ و ضعف‌ مزاجی‌ مجبور به‌ بازگشت‌ به‌ ايران‌ شد. اساتيد‌ و نزديکان‌ آيت ‌الله‌ علی‌ اکبر مشکينی‌ در سالهای‌ تحصيل‌ خود، به‌ محضر عالمان‌ بسياری‌ شرفياب‌ شد. او در دروس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ آيت ‌الله‌ العظمی‌ بروجردی‌(ره‌) و آيت ‌الله‌ العظمی‌ محقق‌ داماد(ره‌) شرکت‌ می‌کرد. در نجف‌ نيز به‌ محضر عالمان‌ و استادان‌ آن‌ ديار شرفياب‌ می‌شد و در درس‌ خارج‌ امام‌ خمينی‌(ره‌) شرکت‌ جدی‌ داشت‌. او در سالهای‌ تحصيل‌ و پس‌ از آن‌ با فضلا و استادان‌ بسيار رابطه‌ دوستی‌ داشت‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ آيت ‌الله‌ جوادی‌ آملی‌ و آيت ‌الله‌ امينی‌ را نام‌ برد. فعاليت های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ آيت ‌الله‌ مشکينی‌ در سالهای‌ عمر خود تاکنون‌ فعاليتهای‌ بسياری‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. بسياری‌ از استادان‌ و علمای‌ امروز از شاگردان‌ معظم‌ له‌ به‌ شمار می‌آيند که‌ در درسهای‌ وی‌ شرکت‌ جدی‌ داشته‌اند. او کتب‌ دورة‌ مقدمات‌ و سطح‌ را بارها تدریي‌ کرده‌ و سالها به‌ تدريس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ اشتغال‌ داشته‌ است‌. همچنين‌ درس‌ تفسير او از دروس‌ مشهور حوزه‌ علميه‌ قم‌ بوده‌ است‌. از فعاليت های‌ مهم‌ رئيس فقيد مجلس خبرگان رهبری در اين‌ عرصه‌، تأسيس‌ مؤسسه‌ الهادی‌ است‌ که‌ به‌ چاپ‌ کتب‌ مفيد و اسلامی‌ برای‌ سطوح‌ گوناگون‌ جامعه‌ می ‌پردازد و مردم‌ را با حقايق‌ و معارف‌ اسلامی‌ آشنا می‌ سازد. آيت الله مشکينی همچنين کتاب های‌ فراوانی‌ در زمينه‌های‌ گوناگون‌ علوم‌ اسلامی‌ تأليف‌ و منتشر ساخته‌ است‌ که برخی‌ از مجموعه آثار ايشان به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ اصطلاح‌ الاصول‌ 2ـ مصطلحات‌ الفقه‌ 3ـ الفقه‌ الماثور (دوره‌ فقه‌ به‌ طرزی‌ نوين‌) 4ـ دروس‌ فی‌ الاخلاق‌ (يک‌ دوره‌ اخلاق‌ عربی‌) 5ـازدواج‌ در اسلام‌ 6ـ المنافع‌ العامه‌ (شرح‌ کتاب‌ احياالموات‌ شرايع‌) 7ـ مفتاح‌ الجنان‌ (کتاب‌ دعا تکميل‌ مصباح‌ المنير) 8ـ المواعظ‌ العدديه‌ 9ـ واجب‌ و حرام‌ احکام‌ الزامی‌ (دوره‌ فقه‌) 10ـ قصار الجمل‌ (احاديث‌ کوتاه‌ تحت‌ عناوين‌ لغوی‌ دو جلد) 11ـ ترجمه‌ قرآن‌ کريم‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ 12ـ الهدی‌ الی‌ موضوعات‌ نهج‌ البلاغه‌ 13ـ المبسوط‌ (تفسير سوره‌ آل‌ عمران‌) 14ـ واجبات‌ و محرمات‌ (استقصاء آنچه‌ در شرع‌ واجب‌ و حرام‌ اعتقادی‌ و عملی‌ است‌) 15ـ تفسير سوره‌ (ص‌) 16ـ بحث‌ تکامل‌ از نظر قرآن‌ 17ـ مسلکنا فی‌ العقائد و الاخلاق‌ و العمل‌ 18ـ زمين‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌ 19ـ تقليد چیست‌؟ 20ـ رساله‌ خمس‌ 21ـ حاشيه‌ توضيحی‌ بر کتاب‌ مضاربه‌، عروة‌الوثقی‌ 22ـ نهج‌ البلاغه‌ موضوعی‌ 23ـ تحريرالمواعظ‌ 24ـ تحريرالمعالم‌ 25ـ الرسائل‌ الجديده‌ 26ـ تلخيص‌ المکاسب‌ (در دست‌ چاپ‌) 27ـ تفسير روان‌ برای‌ نسل‌ جوان‌ (در دست‌ چاپ‌) 28ـ ترجمه‌ و شرح‌ فارسی‌ سه‌ کتاب‌ مضاربه‌، مزارعه‌ و شرکت‌ در عروة‌ الوثقی‌ (در دست‌ چاپ‌) همچنين‌ از وی‌ مقالات‌ بسياری‌ در نشريات‌ نورعلم‌، پاسدار اسلام‌ و...نيز در روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و... به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. فعاليت‌های‌ سياسی‌ زندگی‌ آيت ‌الله‌ مشکينی‌ سرشار از مبارزات‌ و تلاشهای‌ سياسی‌ برای‌ احقاق‌ حکومت‌ اسلامی‌ است‌. او از نخستين‌ افرادی‌ بود که‌ به‌ نهضت‌ امام‌ خمينی‌(ره‌) پیوست‌. او در جلسات‌ مخفی‌ مبارزان‌ شرکت‌ می‌کرد از اين‌ رو حدود چهار ماه‌ در تهران‌ متواری‌ شده‌ بود و سپس‌ ايران‌ را به‌ مقصد عراق‌ ترک‌ کرد. با بازگشت‌ به‌ قم‌ در همان‌ روز اول‌ دستگير شد و ساواک‌ از او خواسته‌ بود تا 48 ساعت‌ بعد از قم‌ خارج‌ شود.از اين‌ رو به‌ مشهد رفت‌ و 15 ماه‌ در آنجا مشغول‌ تدريس‌ شد و بار ديگر به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ آمدو مبارزات‌ را پی‌ گرفت‌؛ اما پس‌ از مدتی‌ به‌ همراه‌ 27 نفر از استادان‌ و فضلای‌ حوزه‌ تبعيد شد. از اين‌ رو به‌ زادگاه‌ خود رفت‌ ولی‌ پس‌ از سه‌ ماه‌ ساواک‌ او را دستگير و به‌ ماهان‌ کرمان‌ و گلپايگان‌ تبعيد کرد. او پس‌ از دو سال‌ نيز به‌ کاشمر تبعيد شد. او در طول‌ دورة‌ تبعيد نيز دست‌ از مبارزه‌ برنمی‌داشت‌؛ اين‌ گونه‌ بود که‌ ساواک‌ او را به‌ مکان‌ ديگری‌ منتقل‌ می‌کرد. او از اعضای‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ بود و زير بسياری‌ از اعلاميه‌های‌ آن‌ را امضاء کرده‌ است‌. با پيروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ايران‌، آيت ‌الله‌ مشکينی‌ در مسؤوليت های‌ گوناگونی‌ به‌ ايفای‌ نقش‌ پرداخت‌ که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زير است‌: ـ عضويت‌ در خبرگان‌ تدوين‌ قانون‌ اساسی‌؛ ـ مسئول‌ گزينش‌ و اعزام‌ قضات‌ با حکم‌ امام‌ (ره‌)؛ ـ رياست‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ در هر سه‌ دوره‌؛ ـ امامت‌ جمعه‌ قم‌ با حکم‌ امام‌(ره‌) و رهبر انقلاب‌؛ ـ عضويت‌ در جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌؛ ـ رياست‌ شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌.


موضوع: ديني
نویسنده: آقاي قاسمي
تاریخ درج دوشنبه 15 مرداد 1386
کلیدواژه ها: زندگينامه آيت الله مشكيني

آخرین مقالات سایت:

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 68 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0/16 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر