بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: شنبه 29 شهریور 1399

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

نصرابادي ها، هنوز هم بحران اقتصادي! نظرات خوانندگان(1)
لید مقاله:

اجازه دهيد تا ابتدا مطلبي را كه چند سال قبل در گاهنامه اميد نوشته بودم عيناًًً ذكر كنم....... مقاله از جواد كوچكي


متن کامل:

بسم اله الرحمن الرحيم

 

نصرآباديها!

هنوزهم بن بست اقتصادي!؟

 

(ان الله لا يغيرمابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم)

 

نويسنده: جواد كوچكي

 

اجازه دهيد تا ابتدا مطلبي را كه چند سال در گاهنامه اميد نوشته بودم عيناًًً ذكر كنم:

 

« اين سخني است به مردم روستا و بويژه نمايندگان انتخابًي آنهايعني اعضاي شوراي اسلامي . همانطوركه همگي ما مستحضريم نصرآباد داراي قدمتي بسيارطولاني وسوابق  درخشان  در مسائل علمي .فرهنگي ومذهبي مي باشد ولي يكي از شاخه هائي كه از قديم الايام در شهر ما جاي خالي از نقطه نظر اجرا محسوس و قابل درك و بيان بوده اجراي طرحهاي اقتصادي مي باشد. نصرآباد با وجود پتانسيل هايي بسيارارزشمند چه ازنظرجغرافيائي،
انسا ني،علمي وغيره مستعد براي انجام هرگونه فعاليتي مي باشداما متاسفانه درنقطه اي مقابل اين نقاط قوت عواملي كه باعث ضعف آنهانيزمي شود وجود داردكه مي توان به :

1-عدم اتكاي به نفس دروجود اكثراهالي 2-عدم اتحادوهمدلي 3-ترس از ارائه طرح به علت عدم استقبال مردم وديگران4-ترس ازسرمايه گذاري دراجراي طرحهاي مختلف اشاره نمود.

اگرما بخواهيم به موشكافي مسائل بالا بپردازيم مي بينيم كه نصرآباد از نقطه نظرجغرافيائي درمنطقه اي واقع شده كه همچون دشت جنوب الي ماشاءاله زمين براي ساخت وسازدارد كه درجواراين زمينها،كشتزارهاي وسيع پنبه كه آن  را به سفيددشت مشهوركرده است ويكي ازمنابع اوليه نزديك براي مصرف و مقرون به صرفه براي اجراي هريك ازطرحهاوزيرشاخه هاي رشته نساجي مي باشد وجود دارد. اما زيرساخت هاي ديگري كه دراين راستا مورد نيازاست ، وجود سرمايه براي سرمايه گذاري مي باشد كه ماميتوانيم باتوجه به نسبت جمعيت تقريبا پنج هزارنفري روستا، افراد متعددي رادراقشارمختلف سني(پير و جوان)جهت سرمايه گذاري جذب كنيم.

باب گلايه وشكوه اينجاست كه دركناراين پتانسيلها و عوامل، كه هر يك ازآنها در هرمنطقه خود تحريك كننده و سوق دهنده به سوي مسائل و فعاليتهاي اقتصادي
مي شود متاسفانه اينطوركه عيان است انگاراين همزبانيها و يكرنگيها در روستاي ما كمرنگ جلوه مي كند.

عزيزان !زهمگي مي پرسيم:آياوقت آن نشده كه روستايمان را ازآن بن بست و تك قطبي بودن اقتصادي كه همچون بن بست جغرافيائي آن گريبانش راگرفته رها سازيم وپيشرفت كنيم.درحالي كه ماافرادي راداريم كه خيرخواهانه مي آيند و به خاطرخدا ومردم پيشنهاد وطرح مي دهند ياكساني خودتمايل به امر سرمايه گذاري در روستا  را مطرح مي نمايند ولي بعلت عدم پيگيري ازجانب عموم و علي الخصوص خواص
(اعضاي شورا) طرحهامعلق مانده وپس ازمدتي به دست فراموشي سپرده مي شود.

زمان توجيه گذشته است چه ازعوام وچه ازخواص(چنان كه دربيان است كه خدا انسان راآفريدوانسان توجيه را) نگذاريم مسائلي چون اجراي طرح هادي روستا يا طرح هاي آب،گاز وغيره مارا ازسوق دادن به سوي مسائل اقتصادي و اشتغال عموم وبويژه جوانان بازدارد. جواناني كه خواسته ياناخواسته پشتوانه  آينده اين مرز و بومند حال آنكه خيلي ازاين جوانان در روستا ، محصلين دبيرستان يا دانشجوياني هستند كه مشغول تحصيلند يا فارغ از آنند. اماآنچه بطور مشترك در عموم اين افراد بصورت دغدغه اي اوضاع واحوالشان را آشفته نگاه داشته بيم و هراس ازآينده تاريك وبه بن بست رسيده ازجهت امراشتغال است بطوري كه همين عامل باعث تزلزل درآينده درخشان جوانان ماو انحطاط آنها بسوي بيراه هايي است كه بازگرداندن آنها به مسيرمستقيم بس مشكل ياحتي غيرممكن است كه شايد ازرايج ترين اين گمراهيها:انحراف اخلاقي،اعتيادوغيره مي باشد. بعضي ازافراد پيشرفت كرده روستا از نظر علمي،وقتي درمقام مقايسه بين خودومحصلين جديد برمي آيند مي گويندكه محصلين جديد شهر با يك عقب افتادگي تحصيلي روبرو شده اند.حال آنكه من گمان مي كنم كه اين افراددرمقايسه خودمشكل عدم وجود آينده كاري روشن براي جوانان را درنظر
نمي گيرند به نحوي كه خودآنها تقريبا بااين بحران روبرو نبوده اند.مامي دانيم كه
مي توانيم زمينه اي هموارجهت پيشرفت عموم رافراهم نماييم. با اتحادوهمدلي وباايجادطرحهاي سرمايه گذاري سهامي دريكي اززيرشاخه هاي نساجي،.طلاي سفيد(پنبه)خودراكه باكمترين قيمت و با دست خودمان از روستا خارج مي كنيم به محصول تبديل كرده و با قيمتي بسيار بالا تر از اينها از زادگاهمان صادرنماييم كه خوداين امرباعث ارتقاء وضعيت اقتصادي كليه مردم روستا مي شود و جوانان را ازنااميدي و با نگاه مايوسانه به آينده نگريستن، بازمي دارد و درنهايت مردم براساس معناي آيه اي كه درمطلع سخن ذكرشدتاخودمان نخواهيم كه سرنوشتمان راتغييردهيم هيچ كس نمي تواند سرنوشت يك فرد يا يك جماعت راتغييردهد پس بافكر و توان خويش وبه اميدآنكه هرچه سريعتراقداماتي جهت اجراي طرحهاي اقتصادي و با همفكري كليه مردم وبويژه جوانان ودانشجويان وباهمكاري اعضاءاجرائي – روستا ا(شوراي اسلامي)انجام دهيم .»

 

مطالب ذكرشده فوق عين مطلبي بودكه بنده درشماره هشت گاهنامه اميد در اسفند 1379 به چاپ رساندم حال آنكه باتوجه به گذشت تقريبي هفت سال مي بينيم دركليه مطالب بيان شده هيچ تغييري حاصل نشده و هنوز هم كشاورزي،وضعيت اقتصادي شهرمان(كه درمطلب بالا با نام روستادرج شده بود)تغيري حاصل نشده آياهنوزهم وقت تغييرنرسيده؟

آياهنوزهم مي ترسيم فعاليتي بكنيم كه ديگران ماراچشم بزنند؟

آيازمان آن نرسيده كه اعضاء محترم شورا،شهرداري،تحصيل كرده ها وعموم - مردم با همفكري يكديگر(ايجادطرحي گروهي )خودراازاين بن بست نجات دهيم؟

 


موضوع: اجتماعي
نویسنده: جواد كوچكي
تاریخ درج دوشنبه 8 مرداد 1386
کلیدواژه ها: نصرآبادي ها، هنوز هم بحران اقتصادي

آخرین مقالات سایت:

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 30 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0/16 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر