بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: یک شنبه 4 اسفند 1398

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

سفر به مسكو نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:
استاراخان در روز اول سفر در شهر مسكو به ديدن ميدان سرخ رفتم ‘كليساي معروفواسیلی وباغ الكساندر كه مشعل سمبليك احترام به شهيد گمنام است در اين باغ وجوددارد‘ در روسیه نسبت به سربازان زمان جنگ جهانی دوم و کشته شدگان در جنگ احترامویژه ای قائل اند تقریبا در تمام شهر ها نمادهایی از سرباز گمنام و مجسمه های ازفرماندهان جنگ در میادین قرار داده شده است عظمت بزرگداشت خاطرات جنگ را تا کسی ازپارک پیروزی مسگودیدن نکند متوجه نمی گردد ...
متن کامل:
حجت الاسلام دکتر سید مهدی ساداتی نژاددر ماه مبارکرمضان با دعوت رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران برای تبلیغ به کشور روسیه اعزامگردیدند با کسب اجازه از ایشان قسمت هایی از خاطرات ایشان که به صورت دست نوشته بود،گزینش ودر اینجا جهت استفاده بازدیدگنندگان سایت می اوریم.
خاطرات سفر به روسيه مسكو-
استاراخان در روز اول سفر در شهر مسكو به ديدن ميدان سرخ رفتم ‘كليساي معروفواسیلی وباغ الكساندر كه مشعل سمبليك احترام به شهيد گمنام است در اين باغ وجوددارد‘ در روسیه نسبت به سربازان زمان جنگ جهانی دوم و کشته شدگان در جنگ احترامویژه ای قائل اند تقریبا در تمام شهر ها نمادهایی از سرباز گمنام و مجسمه های ازفرماندهان جنگ در میادین قرار داده شده است عظمت بزرگداشت خاطرات جنگ را تا کسی ازپارک پیروزی مسگودیدن نکند متوجه نمی گردد چون درسفر قبلی در سال 1380 بسیاریازاماکن را دیده ام فقط به جاهای جدید می پردازم... در قسمت ورودي ميدان سرخ مجسمهالکساندرژوكوف فرمانده معروف روس در جنگ جهاني دوم قراردارد كه در شكست المان هاموثر بوده وسوار بر اسب در حاليكه يك تمساح كه سر آن قطع شده زير پاي اسب اوست کهبه معناي شكست دشمن است . در بدو ورود به ميدان سرخ نقطه صفر مسكو وجود دارد كهموقعيت مسافتي بقيه مكان ها تا مركز شهر را بر اساس فاصله نسبت به ان مشخص مي كننددر مقابل ان كليساي كوچكي است به انجا سرزدم چون كلاه بر سر داشتم راهبه تذكر دادكلاه را بر داشتم تمام خانم ها يي كه براي دعا وارد مي شدند خود را مي پوشاندند ويكپارچه اي روي سر خود مي انداختند و اين هم نشان از احترامي است كه براي مكان هايمذهبي قائلند. ...از اماکن بسیار مهم در میدان سرخ مقبره لنین است ‘در بازديد ازمقبره لنين نكته قابل توجه اينكه براي ورود به مقبره لنين تشريفات خاصي وجود داردبراي احترام به لنين بايد بدون كلاه ودر حالت سكوت و بدون توقف از كنارجسم موميائياو عبور كنيد .بعد از مقبره لنين به ديدن پل عشاق رفتيم يكي از رسومي كه برخي روسهاانجام مي دهند براي شروع زندگي مشترك بعد از عقد ازدواج به محلي نزديك ميدان سرخ ميروند كه انشعابي از رود مسكو از انجا عبور ميكند و روي ان پلي زده اند وروي اين پلدرختاني مصنوعي طراحي شده كه به تمام شاخه هاي ان قفل زده شده زوجهاي جوان قفليتهيه مي كنند اسم خود را روي ان حك مي كنند و انرا به يكي از درختان مي بندند وكليدان را داخل روخانه مي اندازند اين به معناي تداوم عشق طرفين تا پايان عمر است . ساعت 45/5ساعت پرواز به استارا خا ن یکی از شهرهای مهم روسیه در شمالی ترین نقطهدریای خزر بود در17 سپتامبر روز چهارشنبه كه پرواز سر وقت انجام شد. به كنسول ايرانرفتم سركنسول محترم ايران در استارا خان براي برنامه ها ي كنسول توضيحاتي دادند... اولين شب قدر را با حضور دانشجویان و ايرانيان كه بيشتر در امور بازرگاني وتجارياشتغال دارند مراسم داشتيم...روز بعد به ديدن امام جماعت شيعيان استراخان رفتيمنماز جمعه بود با حضور تقريبا 50 نفربرگزار گرديدبعد از نماز در حدود يك ربع برايايشان صحبت كردم و مترجم صحبت هاي من را ترجمه مي كرد. ايشان چندين مرتبه به ايرانسفر كرده و زبان فارسي را هم کمی ياد گرفته بود محل مسجد مربوط به سالهاي قبل ازانقلاب كمونيستي بود ودر زمان كمونيستها استفاده هاي ديگري مثل انبار و غيره مي شدهاست حياط مسجد را هم يك روس اشغال كرده و در ان خانه ساخته كه امام جماعت گفت دنبالان هستيم كه از انجا بروند وحيات مسجد به حالت اول برگردد. از ما استقبال گرمي شد ودر اين مسجد فقط يك نفر پير بود وبقيه همه جوان در سنين 28 تا 30 سال بودند شب همسر كنسول برنامه ملاقات با بزرگ اهل سنت استراخان در داخل كنسول گذاشت و افطار باهم بوديم فرد بسيار جالبي بود ونفوذ زيادي در بين مسلمانان استراخان دارد و معاونمفتي اعظم روسيه كه در شهر هوفا مستقر است مي باشد ايشان در ازبكستان هفت سال درسخوانده و سپس انگونه كه خودش گفت جزء افرادي بود كه روسها اجازه خروج از كشور به اوداده اند و سه سال هم در مراكش درس خوانده از لحاظ مذهبي حنفي هستند ايشان گفتندجمعيت استاراخان حدود يك ميليون نفر مي باشد كه 500 هزار نفر ان مسلمان هستند حدود 60 مسجد در اين شهر ومناطق اطراف شناسايي شده و در حال حاضر 12 مسجد احيا شده وفعال است ايشان از وضعيت موجود ناراضي بودند وگفتند: ما در كثافت زندگي مي كنيم ازلحاظ فرهنگي وضع خراب است و خوش به حال شما كه در ايران هستيد و حكومت اسلامي است وحجاب وجود دارد از ايشان در مورد رويت هلال ماه سوال كردم گفت :مفتي اعظم براي همهروسيه اعلام مي كند ولي ما خودمان در اينجا به مردم اعلام مي كنيم در اينجا شروعماه رمضان يك روز زودتر از ايران بوده وي مدعي بود كه خودش ماه را ديده است. روزشنبه گشتي داخل شهر زديم قبرستان مسيحيان و مسلمانان را ديدم و بعد به كرمليناستاراخان رفتم قديميترين كليساي شهر و برج و باروهاي سفيد رنگ بر خلاف مسكو كهقرمز است اينجا ميدان سفيد است ولي نه به جذابيت ميدان سرخ و شكوه ان، در داخلساختمان كليسا با يكي از كشيشها صحبت كردم ايا مشروبات الكلي در مسيحيت جايز است؟گفت در انجيل امده شراب خون عيسي است و خوردن كمي از ان جايز است ولي مقامات عاليمثل پاپ نمیخورند وي گفت من در جشنها كمي مي خورم. از مساله پوشش خانمها و حدود انسوال كردم گفت: از نظر كليسا بدن بايد پوشيده باشد سر و دسته ها تا مچ قبلا پوشيدهمي شده و مادر من ميگويد در روسيه قبلا لباسهاي مي پوشيديم كه حتي تا مچ پوشيده بود .در مورد روابط پسر ها و دخترها سوال كردم گفت از نظر كليسا فقط در صورت ازدواجمجاز است ولي كسي رعايت نمي كند گفتم ايا شما تبليغ نمي كنيد كه رعايت كنند گفت: ماتلاش كرده ايم يك شبكه تلويزيوني براي تبليغ مسيحيت داريم و با مقامات دولتي توافقكرديم برنامه هاي سكسي تلويزيون ساعت 12شب به بعد باشد گفتم در اكثر كليساها فقطافراد پير مي ايند علت چيست گفت :متاسفانه همينطور است بعد با خنده گفت وقتي انسانپير شد تازه ياد خدا مي افتد. از نوع مذهبش سوال كردم گفت:ارتدوكس شاخه اسلاو ها درپايان يك عكس يادگاري هم با او گرفتم روزچهارشنبه رفتم دانشكده زبان هاي خارجيدانشگاه دولتي استراخان دپارتمان زبان فارسي را ديديم با رئيس ان كه فارسي را خوبحرف مي زد صحبت كردم و دو استاد ديگر هم انجا بودند كه مقداري از دلايل گرايش ان هابه زبان فارسي و اقامت انها در ايران سوال كردم و برايم جالب بود كه چرا از بين اينهمه زبان اين ها زبان فارسي را انتخاب كرده اند و همينطور دانشجويان روسي كه زبانفارسي را براي تحصيل انتخاب كرده اند فکر می کنم باید به این افراد بیشتر توجه شودبه سركنسول هم پیشنهاد دادم به اين افراد بايد بيشتر توجه شود در جلسات رسمي و جشنهاي ايران حتما دعوت شوند هدايائي حتما به ان ها داده شود از ظرفيت ان ها برايشناساندن ايران به روس ها بهره بيشتر گرفته شود در قالب اردو به ايران سفر كنند وايران را از نزديك ببينند بعد به ساختمان اصلي دانشگاه رفتيم ودوري زديم از كلاسهاو سالن ها بازديد كرديم خيلي مرتب و منظم و شيك بود گرچه ظاهر ساختمان كه با اجرهايقرمز ساخته شده كمي در ذوق مي زد وساده بود‘ روز پنجشنبه با هماهنگي سر كنسول رفتيممسجد امام جماعت اهل تسنن در دفتر كارش عكسي كه با پوتين انداخته بود نصب كرده بودكنار درب ورودي يك كتابفروشي كوچك كتاب هاي ديني مي فروخت در كنار مسجد يك مدرسهعلميه اسلامي در حال تعمير بود و همچنين كمي دورتر مسجد جامع شهر در حال بازسازياين مساجد و مدرسه را وي با كمك استانداري استراخان از دولت و اشخاصي كه قسمت هايياز ان را اشغال كرده اند پس گرفته ولي هنوز در قسمت حيات مسجد روسها خانه دارند كهايشان گفت در تلاش هستيم كه انها را بيرون كنيم بعد از بازديد از اين اماكن به طرفمسجد معروف به ايرانيها رفتيم كه نزديك بود پياده قدم زنان رفتيم مسجد فارسها كهتقريبا دويست سال سابقه دارد و ظاهرا در اختيار ايراني هاي مقيم استراخان بوده وليبعد از روي كار امدن كمونيست ها مسجد را گرفته بودند در حال حاضر ایشان طبقه فوقانيرا پس گرفته ولي قسمت پايين مسجد اورژانس محلي است و اطراف ان هم در حياط مسجد روسها خانه ساختند و همه جا كنار ديوار هاي مخروبه يا فرسوده مسجد‘ بطري هاي شراب وابجو ریخته است. انگار اينجا نشان ادمها را فقط با بطري شراب ها می شود شناخت هر جارفتيم اگر اثري از حضور ادمها هست فقط همين بطري هاي شراب كه بجا مانده، بعد از ظهربا دانشجويان ايراني ساعت 5 جلسه داشتيم جمع تقريبا 12 نفري امده بودند مقداري برايايشان صحبت كردم كه اولا تشكلي بنام انجمن دانشجویان ایرانی درست كنند‘ در سايهانسجام وتشكل هم از دولت خودمان مي توانند كمك بگيرند وهم از رئيس دانشگاه استراخانبراي هزينه هاي تحصيل تخفيف بگيرند يكي از بچه ها گفت هزينه تحصيل براي هر 6 ماهبدون خوابگاه يك ميليون تومان است بعد توصيه كردم مواظب باشيد اينجا دچار استحالهفرهنگي نشويد فرهنگ ايراني و اسلامي فراموش نشود و براي مسائل مذهبي خودتان برنامهريزي كنيد در مراسم هاي كنسول مانند دعاي كميل و مناسبت ها حتما شركت كنيد و سعيكنيد در تحصيل در اينجا انچه روسها بدست اورده اند را به مملكت خودمان انتقالبدهيدو براي پايان نامه موضوعاتي را انتخاب كنيد كه براي كشورمان مفيد باشد .... قبرستان ايرانيها و كاروانسراي ايراني ها از دیگر جاهایی بود که ديديم‘ مجموعه اثارايراني در اينجا نشان مي دهد كه ايراني ها نفوذ و قدرت زيادي در استراخان داشته اندكه اين اماكن تا امروز بنام انها از دويست سال پيش تا حالا مانده است ... پس ازپایان برنامه ها در استراخان به مسگو بر گشتم بعد رفتيم كليساي عيسي منجي كه يكي ازكليساهاي بسيار مهم است كه بعد از فروپاشي تجديد ساخت شده در دنياي مسيحيت‘ شاهكارهنر معماري در ساخت كليسا بروز مي كند اين كليسا در نزد مسيحيان روسيه قداست خاصيدارد در زمان استالين مي خواستند جاي اين كليسا كاخ شوراها را بسازند ولي موفقنشدند اين كليسا داراي دو طبقه است در طبقه زير مراسم مذهبي برگزار مي گردد و كناران قبر كنستانتين كه بنا كننده اين كليسا در گذشته دور بود ه است قرار دارد. نقلكردند جنازه بوريس يلتسين را هم پس از فوت مدتي در اين كليسا قرار دادند و بعد دفنكردند حيات سازي كليسا و فضاي سبز اطراف ان منظره هاي بسيار زيبائي را ايجاد كردهكه در نوع خود مهمترين اقدام در راستاي امور مذهبي بعد از فروپاشي است وساختمانكليسا گرچه جديد است اما از زيبائي كمتر از كليساهاي قديمي نيست . بعد از ان به یکیازفروشگاهها بنام آشان رفتيم كه فرانسويها ايجاد كرده اند ديدن اين فروشگاه هايبزرگ با بيش از نزدیک صد گيت خروجي مرا بفكر فرو مي برد چرا در امور اقتصادیفرانسويها اين قدر توان دارند كه در كشوري مانند روسيه چنين فروشگاهي بزنند در حاليكه ما حتي در كشور خودمان هم چنین فروشگاههایی رانداريم و فروشگاههايي مانند شهروندو اتكا و قدس در برابر اين فروشگاهها مثل تهران بزرگ است نسبت به يك شهر كوچك ‘نميدانم پولدار نداريم‘ فكر اقتصادي نداريم‘ مديريت نداريم‘ دولتي كه از اين حركت هاتوسط بخش خصوصي حمايت كند نداريم ‘ دردمان چيست كه هميشه حسرت پيشرفت ديگران را ميخوريم ... مي گويند پوتين و ما ادراك ما پوتين چطور يك افسر ك گ ب روس اين همهاقتدار و محبوبيت و پيشرفت براي روسيه در عرض فقط دهسال ايجاد كرده سال 80 كه منروسيه بودم با الان قابل مقايسه نيست شهر مسكو گذشته از مشكل ترافيك كه نكته منفيانست و ده سال پيش نبود از نظر زيبائي مخصوصا شب بسيار زيباست پمپ بنزين هاي زيباكه شركت هاي مختلف خارجي جاي جاي شهر زدند از شمارش خارج است فروشگاههايي كه اكثركشور هاي اروپائي در مسكو زدند و كلكسيون ماشين هاي خارجي كه از هر ده ماشين كهدهسال پيش اكثر ان ها لادا بودند حالا فكر كنم هيچ كشوري نباشد كه ماشينش توخيابانهاي مسكو نباشد حتی سمند ایران .پیشرفت و توسعه شهر مرا به فکر فرو برد راستیاینها چگونه توان اینهمه پیشرفت پیدا کردند البته نمي خواهم بي انصافي كنم امروزشهر مسكو گرانترين شهر دنيا است البته ميزان درامد ادمها هم بسيار بالا رفته تاجايكه سطح زندگي روسها نسبت به دهسال پيش قابل مقايسه نيست. قيمت كالاها نسبت بهايران حداقل سه برابر است تا جاييكه با زحمت سوغات تهيه كردم ولي همان چيزي هم كهخريده ام سه برابر ايران پول دادم ... من در این کشور نقاط ضعف و قوت بسیاری دیدم وخیلی نکات مثبت وجود دارد که باید از روسها بیاموزیم در اینها به اجمال بخشهایی ازتفاوتهای فرهنگی دو کشور و نقاط ضعف رنج اوری که در کشور خود می بینیم من الان خيلياحساساتي اين مطالب را كه برايم رنج اور است نوشته ام پاسخ بسياري از اين سوالات راهم مي دانم تقريبا 99درصد به بازسازي فرهنگي در انديشه و فكر ايراني نياز داريم وتا اين اتفاق نيفتد ما همين ملال خاطر ها را خواهيم داشت و هميشه در برون خود راخواهيم ستود ولي در درون حسرت پيشرفت ديگران را خواهيم خورد. اخرين جمله من در اينخاطرات اينست كه متاسفم كه از اين همه ظرفيت ها و پشتوانه تاريخي اين سرزمين كهن كهبايد نگين انگشتر جهان باشد مي گذريم و فرصت ها را از دست مي دهيم و وضعیتی داريمكه نشد ما در يك جلسه اي در محافل خانگي و فاميلي و غيره بنشينيم وبشنويم يك نفربراي دل خوشي از وضع موجود شکایت نکند انتقاد و تمسخر مسئولين نقل مجالس مردم و همهاش ناليدن و نق زدن و نا شكري و تحقير خويشتن وپاشيدن بذر نااميدي . اميدوارم همهبه هوش ائييم قبل از انكه مصداق اضاعه الفرصه غصه گرديم . سيد مهدي ساداتي نژاد روزدوشنبه 29 سپتامبر 2008

موضوع: سياسي
نویسنده: سيد حسين ساداتي نژاد
تاریخ درج پنج شنبه 8 آبان 1387
کلیدواژه ها: مسكو

آخرین مقالات سایت:

جستجو: در


  بحث روز


  آخرین مطالب سایتموضوع بندی اخبار

ویژه ها

موضوع بندی مقالات


  تبلیغات

سرمایه ذوق اهل این آبادی ملاعلی فاضل نصرابادی (سروده عبدالجبار کاکاوند در جریان کنگره فضل نبی در سفیدشهر )

الهی برآید از آن دوده دود

که نام محمد برد بی درود

ملافضل علی نصرابادی


 ملافضل علی نصرابادی؛ شاعر بی بدیل سفیدشهر  


فرقی نکند برای ما، به جان اصغـــر

عشق است ابوالفضل وحسین وعلی اکبر

سفیدشهر  همدل و یکصدا


مجمع فرهنگی سفیدشهر منتشر کرد:

پس از چاپ کتاب تاریخ سفیدشهر و ستارگان سپهر سفیدشهر، اینک کتاب

 گلچین مثنوی مجلس افروز منتخبی از اشعار مثنوی مجلس افروز چاپ و روانه بازار شد. 

ناشر : انتشارات مجلس افروز 

قیمت 3500تومان با تخفیف،

محل عرضه:  فروشگاه ولایت،جنب مسجد جامع سفیدشهر 03154833092


سامانه پیام کوتاه مجمع فرهنگی سفید شهر به شماره 30007093 راه اندازی شد .منتظر انتقادات و پیشنهادات همشهریان عزیز هستیم.


سفیدشــــهر، دیار ملافضل علی نصرابادی

سفیدشهر؛  شهر طلای سپید


"فروشگاه فرهنگی ولایت "اولین مرکز فروش  کتاب و محصولات فرهنگي سفیدشهر:  انواع كتاب، سي دي مذهبي،نوشت افزار و ...

 آدرس:  جنب مسجد جامع سفیدشهر  نظرسنجی

مراسم سوگوای عصر عاشورای سفیدشهر چگونه است ؟
نیازبه همدلی و وحدت دارد
خیلی خوب است
بسیار عالی است
می تواند بهتر از این باشد

نمایش نتیجه


  آمار سایت

آنلاین: 20 نفر
زمان بارگزاری این صفحه: 0.14 ثانیه

جهت مشاهده جزئیات بیشتر از آمار سایت کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مجمع فرهنگی سفیدشهر می باشد.| برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد. | info@SefidShahrMF.ir


طراحی و پیاده سازی: فرتک -فکور رایانه توسعه کویر