بسم الله الرحمن الرحیم | امروز: جمعه 15 اسفند 1399

موقعیت فعلی: بخش مقالات (برگشت به لیست)

ملا محمد رسول نصرابادی شاعر آئینی سفیدشهر نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:

در تحقيقات و اسناد بدست آمده مشخص گرديد كه وي عالم و شاعري جليل القدر بوده است.تخلص شعري ايشان « پير خرد» است. در دیوان وي


متن کامل:

ملا محمد رسول نصرآبادي شاعر نصرابادی متخلص به پیر خرد:


 نام پدر وي علي اكبر و از فرزندان وي آخوند ملا محمد تقي و كاظم بوده است. وي از اجداد اينجانب ميباشد. فرخ دختر ملا محمد تقي و نوه ملا رسول مادر مرحوم پدربزرگ اينجانب است . 
در يك سند ازدواج مورخ 1263 قمري نام وي با عنوان « آخوند ملا رسول » جزء شهود آمده است .همچنين در سند ديگري كه از ملا محمد تقي ابن مرحوم حاجي محمد رسول نصرآبادي بعنوان طرف ايجاب واز ملا مهدي بعنوان طرف قبول نامبرده ، نام آخوند ملا رسول جزء شهود بوده است. در سند ازدواجي مورخ 1296 ، نام كاظم ملا رسول جزء شهود است كه همان فرزند وي بوده است.
در تحقيقات و اسناد بدست آمده مشخص گرديد كه وي عالم و شاعري جليل القدر بوده است.تخلص شعري ايشان « پير خرد» است. در دیوان وي كه صفحاتي از آن موجود است و نزد اينجانب ميباشد، آمده است« حسب الخواهش برادرعزيز مهربان آخوند ملا ميرزا روضه خوان نوشته شده، در حيات التماس دعا و بعد از مردن التماس فاتحه دارم و طلب مغفرت از خواننده ها دارم.شايد بدين وسيله از بركت جناب سيد الشهدا و از صدقه سر گريه كنندگان خداند عالم از تقصير بنده بگذرد. والسلام.» همچنين در جاي ديگر اين ديوان نوشته شده «التماس دعا و فاتحه دارم .از گفته هاي كمترين ملا رسول نصرآبادي.» قلمي شده في شهر ذي حجه الحرام سنه 1266 ». اكنون به بخشهايي از ديوان جهت استفاده خوانندگان اشاره ميشود:


 خامس آل عبا در كربلا شد

شهيد از دست ظلم اشقيا
شد علي اكبر شهيد از ظلم ملعون يزيد

 هر دو دست حضرت عباس شداز تن جدا 
اصغر بي شير را كشتند به تير از ظلم كين

 تيربر حلقش زدند و در زمين نينوا
آن لعيناني كه نامد شرمشان

 از حسين خامس آل عبا 
تازه داماد حسين از تيغ